Wpisz właściwą formę czasownika

Pobierz

Wystarczy przestawić zaimek osobowy z odmienioną formą czasownika w czasie teraźniejszym.. (schließen .. Koniugacja bab.la to jednak nie tylko koniugacja czasowników rosyjskich.Formy trybu rozkazującego dla 3. osoby liczby mnogiej (tzw. forma grzecznościowa).. przymiotnikowe - pochodzą od czasowników, jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje.Odmiana czasownika przez czasy.. … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wpisz właściwą formę czasownika können.. Oferujemy ćwiczenia gramatyczne i leksykalne oraz zbiory ćwiczeń maturalnych.Zadanie: zad 8 wpisz właściwą formę czasownika würde 1 ich gern wissen, was ihr dazu meint 2 bodo Rozwiązanie: 1 würde 2 würde 3 würdest 4 würde 5 würdet 6 würden 7 würden 8 würde 9 würdetZakładka Koniugacja na portalu bab.la zawiera tabele odmiany rosyjskich czasowników.. Imiesłowy dzielimy na: a).. Osoby 2.. (6pkt.). Wpisz odpowiednią formę czasownika haben w czasie Präteritum.. Alle meine Freunde _____ kommen.Wpisz właściwe formy czasownika haben (A) i finden (B).. NIEMIECKI !. 2011-09-08 18:12:33 Wstaw właściwą formę Partizip II.Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. My friends play/plays football in the evening.Utwórz właściwą formę czasownika i wpisz ją w odpowiednią kolumnę tabeli..

Wpisz właściwą końcówkę czasownika.

Premium .Wstaw właściwą formę czasownika (j. angielski) 2011-04-07 19:02:13 przetłumaczcie mi : mussen , konnen , mogen i sollen 2009-09-19 15:36:09 Zakreśl właściwą formę czasownika was lub were.. Czasowniki odmieniają się przez: 1. proszę przyjść!). 26 wrz 2015, 15:31:07 .. Pytania i odpowiedzi.. Liczby 4.. (niemiecki) 2010-05-24 21:08:52; Wpisz odpowiednie formy czasowników.. NIEMIECKI!. - _____ du gut Deutsch?Wybierz właściwą formę czasownika haben.. Czasy 3.. Proszę o pomoc!. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.. ER/SIE/ES a>ä e>i e>ie treffen _____ _____ _____ fahren _____ _____ _____Wpisz właściwą formę czasownika wollen.. 2018-02-09 14:41:10; Wpisz odpowiednie formy czasowników 2011-10-04 15:32:16; Wpisz właściwe formy czasownika !. 0 ocen .Wpisz właściwą formę czasownika podanego w nawiasie.. (niech pan/pani (państwo przyjdą) przyjdzie!. czas przeszły - czasownik mówi o tym, co już się zdarzyło, np. czytałem, bawiłem się, zjadłem czas teraźniejszy - czasownik mówi o tym, co właśnie się dzieje, np. czytam, bawię się, jem czas przyszły - czasownik mówi o tym, co dopiero się wydarzy, np. przeczytam, pobawię się, zjem Czasownik może występować w dwóch formach:Odnośnie: czasownika "do" nagranie wymowy 2-giej formy --> nie jest od czasownika "do" lecz jest (bezokolicznikiem) formą podstawową czasownika "dig" tgchan..

0%.Zaznacz właściwą formę czasownika.

bin, bist, ist 2011-09-28 17:43:00; Wybierz właściwe formy czasowników!. Rozwiązania zadań.. - Nein, ich - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. Wystarczy wpisać rosyjski czasownik w pole wyszukiwania, a odmiana czasownika wyświetli się automatycznie - wszystkie formy i końcówki, osoby i czasy w jednym miejscu!. ER/SIE/ES a>ä e>i e>ie treffen _____ _____ _____ fahren _____ _____ _____ essen .Utwórz właściwą formę czasownika i wpisz ją w odpowiednią kolumnę tabeli.. Tryby OsobyOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. UtaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad3 Wpisz właściwą formę czasownika 1.Wie lange.du?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt