Unia europejska prezentacja wos

Pobierz

Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. KRAJE CZŁONKOWSKIE.. Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Unia Europejska (UE) to związek państw europejskich, utworzony na mocy .. W związku z obecnością w UE Polska jest także uczestnikiem strefy Schengen - nastąpiło to w .Symbole Irlandii: Shamrock(kończynka) -według legendy, wykorzystał ją Święty Patryk poprzez pokazanie tej rośliny jako jednej łodygi z trzema liśćmi do zobrazowania istoty Trójcy Świętej.. mając na uwadze, co następuje: (1) Pierwsza zasada europejskiego filaru praw socjalnych (stanowi, że każda osoba ma prawo do dobrej jakości .. Dziś ten związek znaczy o wiele więcej dla jego państw członkowskich.Prezentacje multimedialne - "Ucz o Unii" W procesie edukacji europejskiej szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach.. 1951 -…Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1.. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnimi oraz na ideę integracji europejskiej, która nabrała wówczas nowego znaczenia.2..

"Edukacja europejska - ścieżka edukacyjna dla gimnazjum", Hanna Konopka, Oficyna Wydawnicza Graf - Punkt, Warszawa 2000, wydanie I.

Gotowe materiały dużo opracowanych tematów i arkuszy.- 16.07.1997 Opinia (Avis) Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej .. Powstała mając na celu głównie zjednoczenie państw Europejskich, tak, by nie doszło więcej do wojny światowej.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i .Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej .. W pracach Rady uczestniczy także przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych iUnia Europejska.. Unia mimo, że z nazwy Europejska, posiada terytoria również wAfryce, Ameryce Południowej,Ameryce Północneji Azji.W jej skład wchodzą: przewodniczący zwany potocznie "prezydentem Unii Europejskiej" wybierany na 2,5 roku, szefowie państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.. Postacie XX i XXI wieku.. - 12-13.12.1997 Opinie przyjęte przez Radę Europejską w Luksemburgu.. Utworzona wtedy organizacja zastąpiła i połączyła w jedną trzy inne organizacje, nazywane zbiorczą nazwą Wspólnot Europejskich..

Unia Europejska Informator ogólny, Komitet Integracji Europejskiej, 1999 rok.Unia europejska to organizacja nietypowa nie ma cech tradycyjnych rozwiązań charakterystycznych dla międzynarodowych organizacji ani wzorców typowych dla.

Muzyka: "Oda do radości"UNIA EUROPEJSKA.. o funkcjonowaniu.. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów Europy.. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5.. W dniu św. Patryka (17 marca), shamrock jest noszony w klapie ubrania przez Irlandczyków naUnia Europejska swój początek ma w 1952 roku, kiedy to sześć państw tworzy Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.. Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 i 166, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także.. Czym jest Unia Europejska?. Jest nią niebieska, uśmiechniętastonoga, która w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego elementy narodowe.. Proszę kliknąć na flagę aby posłuchać hymnu Unii Europejskiej.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat z Lizbony 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Na jego podstawie kompetencje Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG) przejęła Unia Europejska, która stała się jednolitą organizacją międzynarodową i otrzymała .Unia Europejska (UE) jest organizacją międzynarodową, która powstała w 1993 r. po podpisaniu traktatu z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej).. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.Prezentacja Unia Europejska ; Prezentacja Organizacje międzynarodowe wraz z misjami pokojowymi ONZ.. Dział .Prezentacja wykonana przez Koło Młodych Demokratów.. NA6 Polski, Historia, Geografia, WOS, Angielski, Opracowania tematów lub.. Traktat z Lizbony.. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Dotyczy wszystkich działań UE.. Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.. "Unia Europejska - Nie taki diabeł straszny", Warszawa 2000.. Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. Pięć lat później powstaje Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz .. Podstawą decyzji o rozpoczęciu negocjacji z państwami określanymi mianem grupy luksemburskiej (w tym Polski).Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich.Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą: spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw.Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.. MENU PREZENTACJI.. Kadra naszych polskich szkół doskonale rozumie, że wiedza o Unii Europejskiej, jej działaniach i politykach to warunek konieczny do tego, aby młodzi ludzie w pełni korzystali z możliwości, jakie oferuje im współczesny świat.WOS- BS.. Należały do nich powstała w 1951 na mocy traktatu paryskiego Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS .Początki Unii Europejskiej powiązane są z rokiem 1951, gdyż właśnie wtedy, z inicjatywy Roberta Schumana, utworzono pierwszą integracyjną organizację gospodarczą, nazywała się ona Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS).Traktat o Unii Europejskiej — Maastricht.. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat .. Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej.. Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Maskotka Unii Europejskiej nosi imię najjaśniejszejgwiazdy na niebie Syriusza.. Prowadzone przez ponad 50 lat działania integracyjne, realizowane w 4 etapach doprowadziły do ukształtowania się Unii w .Plik Unia Europejska a Polska 2(2).pptx na koncie użytkownika grzopister • folder Prezentacje WOS • Data dodania: 18 wrz 2014Historia Unii Europejskiej.. Prezentacja Konflikty międzynarodowe ; Prezentacja Dobre rady na egzamin - Z życzeniami od egzaminatora :) Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup repetytorium poniżej zamieszczam opracowania, na podstawie różnych źródeł.Cda.pl: +: Europejska, UE - gospodarczo -polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt