Charakterystyki wyzwalania wyłączników nadprądowych

Pobierz

Są to urządzenia, których zwykły "śmiertelnik" raczej nie doświadczy.Zastosowanie - Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.. Szczegółowe dane dostępne w katalogu "Aparatura modułowa Redline ".. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczenia przed skutkami przetężeń obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.. Aparaty te posiadają wygodny system zacisków windowych, który zapewnia solidne przymocowanie przewodów łączeniowych.GE Power Protection dla serii K (8-12 In) oferuje następujące progi wyzwalania:-K: 10 In (6 In >2s) Charakterystyka K zapobiega wyzwoleniu przy rozruchu silników (prądy 6 In) przez minimum 2 sekundy.. Norma EN 60898 określa trzy typy charakterystyk wyłączników instalacyjnych: B, C i D. Charakterystyka B - Icn = 3 do 5 x In Charakterystyka C - Icn = 5 do 10 x InWłaściwości wyłączników nadprądowych z charakterystyką "B": .. 16A, przy temperaturze 30°C; charakterystyka wyzwalania: lm=5-10 lh / wyzwalanie magnetyczne zachodzi między 5 a 10 ln; Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 230/400V AC; Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz .Właściwości wyłączników nadprądowych z charakterystyką "B": przeznaczone do zabezpieczenia przewodów i odbiorników w obwodach oświetlenia, gniazd wtykowych i sterowania, charakterystyka wyzwalania: lm=3-5 x ln wyzwalanie magnetyczne zachodzi między 3-5 ln.Właściwości wyłączników nadprądowych z charakterystyką "B": przeznaczone do zabezpieczenia przewodów i odbiorników w obwodach oświetlenia, gniazd wtykowych i sterowania, charakterystyka wyzwalania: lm=3-5 x ln wyzwalanie magnetyczne zachodzi między 3-5 ln.Charakterystyka wyzwalania: B. Liczba biegunów: 1..

Z tego punktu widzenia rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników: 1.

Charakterystyka wyzwalania Charakterystyka Badany prąd Czas wyłączania Wynik B, C, D 1,13 I N t ≥ 3600 s brak wyłączania B, C, D 1,45 I NCharakterystyki NZM IZMv 1.3: .. Program do wyrysowania w jednakowej skali, porównywania i dokumentowania czasowo-prądowych charakterystyk wyzwalania wyłączników kompaktowych NZM, wyłączników mocy IZM oraz bezpieczników mocy niskiego napięcia.. Dla wyłączników nadprądowych stosowanych w instalacjach domowych stosuje się trzy główne charakterystyki: B; C; D; Charakterystyki wyzwalania B, C i DW sklepie EBMiA spotkać można zróżnicowaną ofertę wyłączników nadprądowych.. Trzeba bowiem mieć świadomość, że znaczenie praktyczne ma nie tylko stopień ochrony, ale przede wszystkim jej stałość - jeśli .Dopuszcza się wykorzystanie wyłączników czterobiegunowych w obwodach jednofazowych, pod warunkiem przyłączenia przewodów L i N w sposób zapewniający działanie obwodu kontrolnego.. Prądy znamionowe 0,5-63 A Charakterystyki wyzwalania B, C, D Zwarciowa zdolność wyłączania 10 kA, 6 kA Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 0,5 - 63ACharakterystyka wyłącznika nadprądowego to zestawienie krotności prądu znamionowego i czasu jego przepływu, z której możemy wywnioskować, kiedy nastąpi wyzwolenie aparatu..

Poszczególne modele wyłączników nadprądowych odróżnia proporcja prądu zadziałania do prądu znamionowego.

Działanie wyzwalacza termicznego jest (a raczej powinno być) identyczne dla każdego typu instalacyjnego wyłącznika nadmiarowo-prądowego.W naszym sklepie dostępne są bezpieczniki charakterystyce wyzwalania B oraz C, 1 oraz 3 polowe, w zakresie amperażu od 1A do 63A.. W przedstawionych poniżej wykresach przyjęto oznaczenia - In - prąd znamionowy wyłącznika , t - czas wyzwolenia .. W górnej i dolnej części wyłączników umieszczone są przyłączeniowe zaciski śrubowe, do których dołącza się przewody zasilające i odpływowe, a w przedniej części wyłącznika umieszczona jest .Wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd zadziałania I 2 jest równy 1,45 I nt, gdzie I nt to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego.Wyłączniki nadprądowe posiadają 4 podstawowe charakterystyki, które różnią się od siebie natężeniem prądu przy którym zadziała wyzwalacz elektromagnetyczny (bezzwłoczny - szybki)..

Znane marki, takie jak Legrand, Eaton czy Schneider są doceniane za staranne wykonywanie wyłączników nadprądowych o powtarzalnych parametrach.

Program umożliwia wizulalizację selektywności aparatów oraz udokumentowanie tego faktu.Wyłącznik instalacyjny - element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.. Z kolei wystąpienie zwarcia w obwodzie natychmiast wyzwala wyłącznik nadprądowy, niezależnie od jego charakterystyki czasowo-prądowej.Charakterystyki wyzwalania czasowo prądowe są wspólne dla wyłączników różnych producentów i określane literami B , C , D, K, L, Z .. w/g normy EN 60947-2 .. W zależności od charakteru obciążenia oferujemy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką B,C lub D.. Tak niska cena dotyczy głównie bezpieczników nadprądowych charakterystyki A lub B. Musisz mieć także na uwadze, że na cenę urządzenia wpływa również liczba faz.Wyzwalanie zainicjowane jest przez element bimetalowy przez który przepływa prąd przeciążeniowy powodując jego nagrzewanie, a z upływem czasu odkształcenie..

Różne jest także przeznaczenie poszczególnych grup wyłączników.Chronią one instalację elektryczną przed skutkami zwarć oraz przeciążeń.

Wybiórczość jest zagwarantowana tylko do prądu równemu prądowi nieza-Wyłącznik nadprądowy nie jest drogim elementem instalacji elektrycznej.. Każdy wyłącznik nadprądowy ma zunifikowaną szerokość - wynosi ona 17,7 mm w przypadku pojedynczego modułu.. Wyłączniki pracują na znamionowym napięciu do 415 V i prądzie do 100 A.. Na przykładowym wyłączniku (rysunek) znajdziemy oznaczenie B6 czyli, że wewnątrz wyłącznika różnicowo-prądowego znajduje się również człon nadprądowy o charakterystyce B i prądzie .Na rys. 3 przedstawiono pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych: - bezzwłocznego o I I Δn = 30 mA, - krótkozwłocznego G o I Δn = 30 mA, - zwłocznego S o I I Δn = 300 mA.. Jednobiegunowe 230/400 VA Prąd znamionowy I n .przeskalować układ bez wyłączników nadprądowych, poprzez wyznaczenie jego charakterystyki prądowo-napięciowej, tj. zależności natężenia prądu płynącego przez odbiornik omowy o mocy 0,96kW (zestaw 16 żarówek o mocy 60W każda) w funkcji napięcia ustawionego na autotransformatorze.Wyłączniki nadprądowe serii S 300, trójbiegunowe S 303 Napięcie znamionowe: 400 V AC Stopień ochrony: Montaż: szyna TH35 Kolor: szary RAL 7035 Prąd znamionowy: 10 A Charakterystyka: B Zwarciowa zdolność łączenia: 6 kA Napięcie maksymalne: 440 V AC Trwałość mechaniczna: 20000 przestaw.. Z uwagi na tematykę artykułu nie będziemy ich omawiać.. Najtańsze jego wersje możesz kupić już za ok. 20 złotych.. >Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz
Liczba biegunów: 3
Napięcie izolacji: 500 .Na tabliczce znamionowej znajdziesz oznaczenie charakterystyczne dla wyłączników nadprądowych rozpoczynające się od literki (od A do D) i cyfry.. Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników instalacyjnych serii S 300 W zakresie prądów zwarciowych, kiedy w obu wyłącznikach są pobudzane wyzwala-cze zwarciowe, nie można liczyć na wybiórczość zwykłych wyłączników o bezzwłocznych wyzwalaczach.. Charakterystyki B, C i D tego nie zagwarantują.. Oś czasu i prądu z podziałką logarytmiczną.Charakterystyka czasowo-prądowa D - typowo przemysłowe zastosowanie, zabezpieczają urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych; Istnieją również wyłączniki nadprądowe o charakterystykach E, K, L, S, Z..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt