Tematy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie 2

Pobierz

Iskierka toczy siê po kole a¿ wróci do prowadz¹cego.. Cele: umiejętność radzenia sobie z trudnościami w czytaniu i pisaniu, opanowanie zasad ortograficznych, trening ortograficzny z "ó",Ponadto rodzice czasami rezygnują z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przyznanych dziecku, gdyż nie wiedzą czego mogą się po nich spodziewać i po co one w ogóle są.. Korzystajcie również z edukacyjnych stron internetowych, na których będziecie mogli znaleźć wieleMateriały do pracy: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Wsparciem objęte zostały dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.. Rozwiąż sudoku na zoo mat lub łamigłówki.. 3.Czas realizacji: 60 min.. karty-pracy-4-6-1 Pobierz.. klasy 0-1 4.05.2020. klasy--1-4.05.2020 Pobierz.. Zajęcia te ukierunkowane są na usunięcie niepowodzeń w nauce czytania i pisania przez nauczanie tych czynności .Zagraj w dowolną grę planszową z członkiem rodziny.. // Wszystko dla Szkoły.. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, korzystamy z różnorodnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny .W przygotowaniu poniższej pacy poświęconej w całości opracowaniu programu z zakresu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczennicy klasy drugiej z fragmentarycznymi deficytami funkcji percepcyjnych, zostało wykorzystanych wiele opracowań dotyczących poruszanej problematyki, które zostały wyszczególnione w bibliografii .Zajęcia terapii pedagogicznej trwają 60 minut( czasem podzielonych na 2 razy po 30 minut) i odbywają się w sali nr 12 Zajęcia odbywają się codziennie ( w godzinach: 7.30-8.00, 12.20-12.50, 13.20-14.20)-w grupachTematyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych ..

Uwzględniłam następujące ogniwa zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Zabawy integrujące grupę, mające na celu wzajemne poznanie się, stworzenie miłej atmosfery.Scenariusze zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas VII i VIII Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna KasjaniukRodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjneGrupa - 2-osobowa (kl. VII i VIII): uczniowie posiadający orzeczenie PPPCzas realizacji: 45 min.Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.Cele ogólne:- usprawnianie czytania ze zrozumieniem- ćwiczenie koncentracji .This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.. Zadania terapeutyczne i sposoby realizacji.. Wstęp 2.. Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VI.Witamy Drodzy Uczniowie, Rozpoczynamy kolejny tydzień zajęć korekcyjno -kompensacyjnych w formie zdalnej.. Wypracowanie płaszczyzny współpracy.. Dzień dobry wszystkim w ostatnim tygodniu nauki zdalnej proszę abyście wykonali ostatnie zadanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. [pic] Cele programu: Cel główny: wyrównywanie startu szkolnego dzieci z trudnościami w uczeniu się.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.IV.. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaPROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W KLASIE II i III.. Przesy³a impuls œciskaj¹c lekko d³oñ jednego dziecka z prawej strony , dziecko przekazuje impuls dalej..

Miejsce realizacji zajęć: klasa szkolna.

Zagraj w dowolną grę planszową.. Ramowy program pracy korekcyjno-wyrównawczej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 4.Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych.. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości postanowiłam trochę przybliżyć temat i wyjaśnić o co dokładnie chodzi w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.korekcyjno- kompensacyjnych 1.. Wejdź na stronę zoo mat i rozwiązuj sudoku obrazkowe.. ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE DLA KLAS V- VIII.. Szczegóły Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020 15:33 Odsłony: 1454 Dzień dobry, W załączniku znajdują się materiały dla poszczególnych klas do zdalnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Pozdrawiam.przez Radę Pedagogiczną SP Nr 2 w Sztumie autor opracowania: mgr Grażyna Michalik SPIS TREŚCI 1.. Program zakłada diagnozę ucznia, usprawnianie działalności .PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.. Po wykonaniu proszę o zdjęcia na maila.. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.. Opracowanie Indywidualnego Programu Pracy Terapeutycznej dla ucznia (do wglądu w dziennikach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych).. Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem Sprawdzenie stopnia opanowania materiału powtórka tego, co już dziecko utrwaliło2.Temat zajęć: Zajęcia z dzieckiem dyslektycznym - trening z "ó" wymiennym i niewymiennym..

Cele główne i cele szczegółowe zajęć korekcyjno-wyrównawczych z edukacji matematycznej 3.

Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. zajęcia-k-k-kl.-1-3-17.04.2020 Pobierz.. 1.Integracja grupy, rozbudzanie motywacji.. Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjum ze specyficznymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu.. Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników nauczania w przedszkolu lub szkole.. Zajęcia 3 dla klas I-IV.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii, liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów, zajęcia prowadzą nauczyciele i .Scenariusze zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas VII i VIII Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna KasjaniukRodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjneGrupa - 2-osobowa (kl. VII i VIII): uczniowie posiadający orzeczenie PPPCzas realizacji: 45 min.Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.Cele ogólne:- usprawnianie .Zajęcia prowadzone będą z uczniami za potwierdzeniem pisemnej zgody rodziców, w osobnej salce, indywidualnie i grupie dwuosobowej..

W klasie II prowadzone są przez p. Jadwigę Chamerę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Ostatnia aktualizacja 29.05.2020Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Kryteria oceniania w programach dydaktyczno - wyrównawczych (1-3) Treści programowe z działu Pojęcie liczby - kompensacjaProgram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .. 4.w kr¹g, niech wróci do mych r¹k".. Grupa wiekowa: 13 - 16 lat.. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.. Zajęcia 2 dla klas I-VIII.. List-do-Uczniów-zajęcia-dodatkowe-PPP Pobierz.PROGRAM.. Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zawartych w Opinii Poradni dotyczącej ucznia.. korekcyjno-komensacyjne-kl.7i8-17.04.2020 Pobierz.. Przygotowałyśmy dla Was kolejne ćwiczenia i zabawy .. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III uczęszczają dzieci z trudnościami w nauce szkolnej.Za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych stopniowo eliminowane są niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.. właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka (zajęcia, zabawy, rozmowy, kontakty z rówieśnikami);Propozycje ćwiczeń z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Uwaga uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne!. klasy 2-3 4.05.2020. klasy-2-3-4.05.2020 Pobierz.. Pory roku, dni tygodnia, miesiące Sortowanie według grup.. ( kl. 6 ) " Ch" wymieniające się na "sz", "s", "ś", "si"-wykonajcie ćwiczenia na .Klasa 3 korekcyjno-kompensacyjne.. Ułóż puzzle jakie masz w domu.. Klasa 1 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa I-II.. Tytuł programu: "Bawię się i uczę".. dla uczniów klasy I. mgr Grażyna Koruszowic.. Dzień dobry przesyłam karty pracy na ten tydzień 15-19.06.2020.. Ćwiczenia grafomotoryczne z głoską na początku wyrazu Koło fortuny.. ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Zachęcamy Was do wykonywania na bieżąco ćwiczeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt