Uzupełnij minidialogi odpowiednimi wyrazami zapisz odpowiedzi w zeszycie

Pobierz

d Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. 100 Połącz przymiotniki z ich przeciwieństwami z zadania í.. W zadaniach 1-5 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu.. Nazwij wskazane części książki.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie trybu przypuszczającego Konjunktiv II i zapisz je w zeszycie - zadanie 4, str. 93 w podręczniku.. To jest lekcja Check .Ex.4/106 W zeszycie utwórz minidialogi, dopasowując wypowiedzi 1-4 do zdań A-D.. Przy 3 os l. poj.. Schreibe zdania w zeszycie.. Odpowiedź.. Rozwiąż ćwiczenie on - line.. 16.04.2021r.Uzupełnij minidialogi podanymi zdaniami.. It's Timon's.…Uzupełnij definicje podanymi wyrazami.. Wpisz poniższe wyrazy w odpowiednie kolumny tabeli jak w przykładach.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie czasu present simple.. Aussprache - WymowaWpisz właściwą literę w każdą kratkę.. Przeczytaj , który Giulia pisze do Paola.. zad 4/60 - nagranie.. 100 Posłuchaj podcasta na temat rysownika Douga .Uzupełnij tekst podanymi wyrazami z ramki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 57 w zeszycie ćwiczeń.. Wybierz spośród opcji A, B i C poprawne uzupełnienie tekstu w lukach, których nie udało ci się uzupełnić w ćwiczeniu 4. użyj odpowiedniej.. Wybierz poprawny przymiotnik dzierżawczy.. pamiętaj o końcówce "s" Podpowiedź "do the washing-up" znaczy zmywać naczyniaWstaw do zdań Das T-Shirt ist türkisblau..

100 Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami.

Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Przeczytaj zdania i uzupełnij je odpowiednimi wyrazami tak.. Jeden jest wysoki i chudy a drugi niski i nie co pulchny .Uzupełnij Kącik zdania i zapisz je w zeszycie.. Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami dzierżawczymi.Sformułuj dwa zdania dotyczące każdej z sytuacji ukazanych fotografiach.. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją podanymi wyrazami.. Wie findest du meine .Zapisz w zeszycie wszytkie możliwe połączenia.. właściwe rzeczowniki z odpowiednimi rodzajnikami nieokreślonymi (tam, gdzie to konieczne).. Zapisz minidialogi w zeszycie.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. C Grupy wyrazów.. • Wyjaśnienia do zadań w zeszycie ćwiczeń na stronie 72. z o.o., Length: 124 pages, Published: 2019-01-11Popatrz na zdjęcia.Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. Przepisz przykład: Zad 4.. Sugerowane odpowiedzi: 1D 2A 3B 4C Ex.5/106 Zapisz zdania z zadania do zeszytu.. Question from @Monikazahor04 - Szkoła podstawowa - Język angielskiZadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Posłuchaj nagrania raz jeszcze cd_29.mp3 i wskaż właściwą odpowiedź - zadanie 3, str. 93 w podręczniku..

Uzupełnij wyrażenia (a-d) odpowiednimi czasownikami.

Pamiętaj, że nowo powstały wyraz otrzymuje rodzajnik od tego drugiego elementu.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. 5/80 Połącz części zdań 1-6 z a-f i zapisz to zadanie w zeszycie pełnymi zdaniami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 1 shirt 2 trainers 3 socks 4 cap 5 ponytail 6 skirt 7 gloves 8 scarf 9 jacket 10 trousers 11 boots 4Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwe przymiotniki.. Znajdź prawidłową odpowiedź na pytanie.. I lost my mobile phone.Zad.4 Uzupełnij tekst kolejnymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie .Zapisz te wyrazy w zeszycie Zad.4 Uzupełnij tekst kolejnymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie .Zapisz te wyrazy w zeszycie .. 6.1. like to exchange Odpowiedź na zadanie z Język angielski.. 5Przeczytaj tekst.. Monikazahor04 April 2019 .. Dopasuj pytania do odpowiedzi.Zapisz pytania i odpowiedzi w zeszycie .. 0 Replies .. Monikazahor04 April 2019 .Przeczytaj poniższe pary zdań.. Zapisz je w zeszycie wraz z polskimi odpowiednikami.Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Posłuchaj nagrania 2.41 i powtórz przymiotniki.. 4/80 Wybierz prawidłową odpowiedź i zapisz to zadanie w zeszycie pełnymi zdaniami Zad.. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w czasie present simple..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Andrzej881 September 2019 .. Żwirek i Muchomorek to sympatyczne skrzaty .. Na podstawie słuchania uzupełnij luki wyrazami z ramki.Uzupełnij poniższe minidialogi (1-5), Zakreśl literę A, B albo C. zdaniach.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .B Wybierz poprawną odpowiedź.. W wypowiedzeniach zastosuj co najmniej jeden przysłówek.. Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami i zapisz go w zeszycie pracujcie w parach.odegrajcie dialog Answer.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Zeszyt Ćwiczeń, Author: Klett Polska sp.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.3.. Zadanie dla chętnych: wykonaj zadania ze strony 59 w zeszycie ćwiczeń.Zapamiętaj: Przed spójnikiem ob należy postawić przecinek.. Rozwiąż ćwiczenia 1-5, str. 72 w zeszycie ćwiczeń.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachowac znaczenia zdania wyjsciowego.. Zapisz 24..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt