Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie wir

Pobierz

3 S. 7 3 S. 7 3 S. 7 5 S. 7 11 1 13 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. GRAMMATIK 6 pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Uzupełnij teksty podanymi czasownikami we właściwej formie.. Dwa wyrazy podano dodatkowo.. Uzupełnij rozmowę czasownikiem sein we właściwej formie.. koszykówkę i biegi.. Dla każdego tekstu podano po dwa wyrazy dodatkowo.. • Pokazuje minuty i godziny na zegarze - .. Ich bin Burokauffrau von Beruf, aber mit 4 Kindern habe ich .Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. 1.podane w nawiasie czasowniki wstaw w odpowiedniej formie w czasie present simple.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie i zapisz go w zeszycie.. Wstaw orzeczenie w odpowiedniej formie gramatycznej Test.. 4 Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Czasowniki w formie Past participle Połącz w pary.. Cyfry zapisz słowami.. uzupełnij tekst czasownikami w poprawnej formie Brakujące słowo.2.. 2017-01-10 21:36:16 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie : 2011-01-08 14:59:38 Uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie ?. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.Sprawdzian z języka angielskiego dla kl.4 SP (czasownik to be oraz czas teraźniejszy Present Continuous) Wersja A - dla ucznia nie mającego trudności w nauce (plus * zadanie dodatkowe) Wersja B - dla ucznia mającego trudności w nauce (dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka - posiadającego opinię PPP) Wersja A 1. muszelki i znaczki pocztowe.Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst!.

3 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie.

NNataliaa00 1 rozwiązane zadanie.. Wpisz odpowiednią formę czasownika BYĆ - TO BE.wir gehen - Gehen wir!. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. - uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst - Uzupełnij tekst .. Uzupełnij tekst podanymi orzeczeniami Brakujące słowo.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.. Wir.aus der Schweiz undKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej fromie.. - Mieszkamy w Rzymie.. Klasa 5 Polski.. Czasowniki wpisz we właściwej formie.. prima• nicht gut • schlecht• toll .. Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami we właściwej formie.. Zadanie 4 strona 92 Napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami we właściwej formie trybu rozkazującego.3 Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. 2011-05-27 12:25:37Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Przeczytaj zdania i zaznacz właściwą reakcję.. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. fest-, festmachen (przymocować), Macht die Poster fest!. Przeczytaj wiadomości w Messengerze oraz poradyw zadaniu 5, str. 93.. Uzupełnij zdanie czasownikiem w odpowiedniej formie Test.1.. (Niech Pan/Pani/Państwo idą!).

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.

Zadanie wykonaj w zeszycie.. Wir __ auch oft im Skatepark oder im Schwimmbad.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami.. - Sciaga.pl.. - Uzupełnij tekst.. Klasa 6 Angielski.. • Główka maku z ziarenkami to .. Polub to zadanie.. I. Uzupełnij zdania czasownikami we właściwej formie w czasie teraźniejszym.Wie lange siehst du täglich fern?. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Zadanie 3 Otwórz podręcznik na stronie 92, zadanie 3.. Małgosia (co robi?). Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. Meine Sommerferien 1 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.E Wir sind aus Polen.. • Kartka pocztowa z widokiem to .. Powiedz, która porada jest właściwa.Uzupełnij zdania.. 13 Klucz rozwiązań .. Uzupełnij tabelę podanymi wyrazami.. wg Placzkowskak.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.. Zdania zapisz w zeszycie.. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie.. 7 Zaznacz właściwe uzupełnienie luk.Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. wohnen (x2) kommen (x2) heiẞen (x2) Wir [ ] Andre…Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.. (Chodźmy!). 2014-03-24 18:00:044 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie..

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie Na podstawie tekstu opisz swój dzień - MidBrainartUzupełnij tekst blogu podanymi wyrazami we właściwej formie.. 2017-01-10 21:36:16 Uzupełnij dialogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt