Wskaż poprawne odpowiedzi 1

Pobierz

Ćwiczenie 1.15 - B. Pochwała absolutyzmu.. A. epiką Odpowiedź na zadanie z Między nami 7.. Ćwiczenie 1.14 - Wskaż prawidłową odpowiedź.. 1 pkt.. Wielkości wektorowe niczym nie różnią się od skalarnych, 2.. Kocham gotowanie i francuską literaturę.Wskaż poprawne odpowiedzi: 1.Szereg zawierający wyłącznie wyrazy należące do nieodmiennych części mowy to: a)piękny, mój, ma, na b)pięknie, na, nawet, ach c)piękny, na, nawet, zmiennie d)pięknie, ma, nawet, na zmianę 2.Poprawne stopniowanie przysłówka to: a)dobry, lepiej, najlepiej b)dobrze, lepiej, najlepiej c)dobry, lepszy, najlepszy d)dobry, bardziej dobry, najlepszy 3 .1.. C. liczby 1 lub 5.Na podstawie tekstu wskaż poprawne odpowiedzi zapisz je w zeszycie Na podstawie tekstu źródłowego nr 2 wskaż poprawne zakończenie każdego zdania.. Blok powoduje wylosowanie A. liczby 2, 3 lub 4.. Odpowiedz.. Liczbę tę można zapisać jako: A.. Które hasła odnoszą się do kultury i obyczajowości XVII-wiecznego sarmatyzmu?. Wskaż poprawne odpowiedzi.. Zablokuj Zgło .Zadanie 25 (1 punkt) Wskaż poprawną odpowiedź: Mimo nasilającego się kryzysu gospodarczego od połowy lat 70-tych XX wieku władze PRL starały się przekonać społeczeństwo, że Polska jest dziesiątą potęgą gospodarczą świata, między innymi na łamach organu prasowego PZPR: a) Trybuny Ludu b) Robotnika c) Głosu LuduZadanie 6 Wskaż jedną poprawną odpowiedź..

Wskaż poprawne odpowiedzi.

Niektóre zadania zawierające odpowiedzi do wyboru mają więcej niż jedną poprawną odpowiedź.. Atom izotopu tlenu 188O od jonu tlenu 168O2- różni się: C) liczbą protonów, D) masą atomową.. Ćwiczenie 1.. Ćwiczenie 1.11 - Wskaż prawidłową odpowiedź.. Liczba zdobytych punktów za to pytanie: 1/1pkt.. Pokaż ćwiczenia: R6msLl6vteEir 1.. (0 -1) Karol zrobił zakupy i dał kasjerce 10 zł.. Uzupełnij tabelę.. Odpowiedź.. Ten wiersz Józef Baran,, Sztuka dom ,, A. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. OMAP-800 Zadanie 3.. Wartość wyrażenia 4 - 3 2 · 2 9. jest równa .. Pytanie 17/30 Wskaż poprawne zakończenie zdania.. Połowa liczby 2100 a) 250 b) 1100 c) 210 d) 299 3) Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.1.. Wskaż poprawną odpowiedź.. Jakie funkcje pełni powtarzający się w wierszu wyraz kurtyna?. W zamieszczonym fragmencie występują A. dialogi monologi didaskalia B. podmiot liryczny monolog liryczny C. dialogi narracja trzecioosobowa 3.. Zadanie 9.. (SP17) W tabeli podano przykłady bezpośrednich i pośrednich następstw ruchu obrotowego i ruchu obiegowego Ziemi.. Wskazuje kolejne etapy życia rodziny B. Służy tylko urozmaiceniu wiersza.. Ćwiczenie 1.12 - Wskaż prawidłową odpowiedź.. Do opisu wielkości wektorowych potrzebujemy więcej parametrów niż do opisu wielkości skalarnych, 3.. - za odpowiedź niepełną lub odpowiedź całkowicie niepoprawną lub brak odpowiedzi 1 18 Odpowiedź: 1..

Wskaż poprawne stwierdzenia.

Ćwiczenie 1.13 - Wskaż prawidłową odpowiedź.. Narrator to inaczej A. osoba przedstawiające wydarzenia w utworze B. podmiot liryczny 1.. Kasjerka wydała mu resztę: jedną17.2 Odpowiedź: C, E 1 p.. Dominacja wyznania luterańskiego.. Nauczyciel.. 1,1,2,2-t e t ra brom obut a n. 3 Lekcje ze Scratchem Klasa 5 UWAGA.. Historia wsip strona 167 zadanie 1 i 2.. .Zaznacz poprawną odpowiedź.. G.Wskaż prawidłową odpowiedź: 1.. Przytoczony fragment należy do rodzaju literackiego zwanego: A. epiką B. liryką C. dramatem 2.. Naturalną potęgą liczby 5 jest liczba: a) 125 b) 225 c) 625 d) 1000 2) Wskaż jedną poprawną odpowiedź.. 5,8 m .Wskaż poprawną odpowiedź.. W czasie wojny zginęło około 10 milionów żołnierzy B. W wojnie wzięło udział wiele państw C. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanych: A. Wsród wielokrotności liczby 5 nie ma liczb pierwszych B. Wsród wielokrotności liczby 8 nie ma liczb pierwszych C. Wsród dzielników liczby 5 jest tylko jedna liczba pierwsza D. Wsród dzielników liczby 8 jest tylko jedna liczba pierwsza 2.Liczba zdobytych punktów za to pytanie: 1/1pkt.. Izotopy promieniotwórcze znalazły zastosowanie w: D) wykrywaniu wad materiałów konstrukcyjnych.. Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór wydzielony w wyniku reakcji 4 g magnezu ze stechiometryczną ilością kwasu chlorowodorowego..

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Po uproszczeniu wyrażenia a17 : [( ) ma ] postać: A. a5 B. a9 C. a10 D. a11 Zadanie 7 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. 1639 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Wiązanie jonowe występuje w :1) Jednostka masy atomowej a) u b) m c) a d) e 2) Oblicz masę cząsteczkową H2SO4 i zaznacz poprawną odpowiedź a) 94u b) 98u c) 100u d) 97u 3) Którego związku chemicznego masa cząsteczkowa wynosi 119u?. - za poprawne przyporządkowanie funkcji wszystkim trzem wymienionym pierwiastkom chemicznym 0 p.D) Tylko odpowiedzi A i B są poprawne E) Trzy pierwsze odpowiedzi są prawidłowe 10.. Wskaż prawidłowe stwierdzenia na temat budowy wirusów: A) Składają się z białkowego kapsydu i kwasu nukleinowego B) Mogą być otoczone dodatkową otoczką białkowo-lipidową, pochodzącą z błony komórkowej komórki gospodarza I wojna światowa jest też określana wielką wojną.. 12,04 · 1023 Zadanie 6.. Wielkości wektorowe nie posiadają jednostek, 4.. D.Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" na podstawie art. 25 ust.. Tolerancja wyznaniowa.. NotYourRemedy 3 miesiące temu.. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze .Wskaż poprawne imiona tych bohaterów z kreskówek!. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. Skomentuj..

C.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

zima wiosna lato jesień pory roku 0 2 4 6 8 10 12 14 16 liczba książek.. Możliwe odpowiedzi: 1. powstają i dojrzewają w szpiku kostnym., 2. powstają i dojrzewają w grasicy., 3. powstają w grasicy, a dojrzewają w szpiku kostnym., 4. powstają w szpiku kostnym, a dojrzewają w grasicy.Ćwiczenie 1.10 - Wskaż prawidłową odpowiedź.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Wann hast du Geburtstag?1.Które zdania są prawdziwe?. 22,4 dm3 Zadanie 7.2 Wskaż poprawne dokończenie zdania.. wyprostowanie ręki w nadgarstku.. - za poprawne podanie dwóch liter 0 p.. Masa jądra atomowego jest taka sama jak łączna masa poruszających się wokół niego elektronów.1) Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Pytanie 18/30 Dokończ zdanie.. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Które zdanie nie uzasadnia tego stwierdzenia.. Wojna trwała najdłużej że wszystkich dotychczasowych wojen.. 5) By prawidłowo ustalić zmianę stanu produktów należy po stronie Ma konta "Rozliczenie kosztów" na koniec okresu dokonać następujących księgowań: a) jeśli koszty poniesione w okresie są wyższe od kosztu własnego sprzedaży znaczy to, żeWskaż poprawną odpowiedź.. wyprostowanie ręki w łokciu.. Przywiązanie do zasady wolnej elekcji.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Mnożenie wektorów niczym się nie różni od mnożenia skalarów.Sprawdź się.. Udostępnij.. B. W jądrze atomowym znajdują się zawsze dwa rodzaje cząstek elementarnych.. Zadanie w załączniku.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ wskaż poprawne odpowiedzi.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Przywiązanie do przywilejów szlacheckich.. Średnia odległość Merkurego od Słońca wynosi 58 000 000 km.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wpisz znak X w odpowiednie komórki, tak aby wskazać, do którego z ruchów Ziemi odnosi się podana informacja.. a) K3 b) Ne6 c) BrAr d) KBr 4) Oblicz i wskaż 2 poprawne odpowiedzi których wynik wynosi 126u?Wskaż zdanie prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1.. Ćwiczenie 1.16 - Wskaż poprawne odpowiedzi.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Jądro atomowe ma ładunek dodatni.. Skurcz mięśnia dwugłowego ramienia powoduje zgięcie ręki w nadgarstku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt