Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego przedszkole

Pobierz

§8 ust.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu ul. Sochaczewska 3, 60-645 Poznań 3.Nauczyciela.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyPrzedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. -Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Pisząc plan rozwoju starałam się w nim ująć zagadnienia zgodne z planem rozwoju przedszkola, misją i wizją placówki oraz planem wychowawczym.. Żywiec .. 1 pkt 1 .. Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO .. (2021-10-13)egzaminacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego Posiadane kwalifikacje: 1. licencjat - kierunek: Nauczanie Początkowe z Wychowaniem ..

Plan rozwoju zawodowego Zaświadczenia.

1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli.. 10.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język rosyjski Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .kwalifikacji zawodowych jest wstąpienie na drogą awansu zawodowego w celu uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego.. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Akty prawne:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego.

Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. We wrześniu 2017 r. opracowałam Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w październiku 2006r., objęłam stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach, oddziale w Zawidowicach.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. 2 § 8 ust.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Październik 2017r.. § 8 ust.. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Zdjęcia, notatki, pomoce dydaktyczne.Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos Strona 12 poza teren przedszkola organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych facebook 5.. Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.nauczyciela..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Irena Langer .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, -opracowanie planu rozwoju zawodowego - dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Teresa Weber Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Brzeziu Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016 Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019 §8 UST.2 PKT..

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego - nauczyciel wspomagający, przedszkole.

Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. Inne cele: Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR,Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Kat.Przedszkole; Warto przeczytać .. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Dorota Chrapkowska-Lewandowska.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska .. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021 Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. 1* Uzyskanie pozytywnych .Poznanie procedury awansu zawodowego.. W czasie stażu wykażę swoją umiejętność i kompetencje dotyczące:Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. -Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.-.. 3.Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Staż pracy pedagogicznej: 10 lat Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Barcikowska Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od Nietypowe Święta w przedszkolu Cena: 40,95 zł.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek .. internetowej przedszkola zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego sprawozdania z realizacji planu, innowacji iOpracowanie planu rozwoju zawodowego.. PublikacjaNa bieżąco - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, - plan rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Płock.. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 89 im.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Ubieganie się o awans na kolejny stopień, podyktowane było chęcią dalszego rozwoju i podniesieniem jakości pracy przedszkola.. -Przygotowywanie informacji dla rodziców przekazywanych na stronę internetową przedszkola, .zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt