Interpretacja rysunku postaci ludzkiej

Pobierz

Spośród elementów ciała, które często występują w rysunkach, to te części które .Bardziej złożoną formą postaci ludzkiej w fazie bazgroty przedmiotowej jest głowotułów (nogi jako płetwy lub kropki, brak rąk).. Analizie poddano następujące właściwości rysunku postaci ludzkiej (oddziel-Test Rysunku Postaci Ludzkiej Goodenough-Harrisa (Test Postaci Kobiety, Test Postaci Mężczyzny) jest narzędziem często wykorzystywanym do badania podstawowych procesów poznawczych, zwłaszcza u dzieci młodszych.. Interpretacja obu tych prac rysunkowych powinna być oparta zarówno na treści (części ciała, usta, oczy itd) jak i na ocenie związku między kreskami (kształt, grubość, ciągłość itp) a rysunkiem.Interpretacja rysunku domu skoncentrowana jest na ocenie klinicznej i na typologii sensoryczno-racjonalnej.. Już we wczesnym dzieciństwie wśród rysunków dzieci dominują prymitywne sylwetki ludzkie pod postacią "głowonogów".3.-4. rok życia - pojawiają się postacie ludzkie, większość z nich to głowonogi, 5.-6. rok życia - okres schematu uproszczonego, pojawia się ubiór.. Innym przykładem jest test W. Wolffa Narysuj Rodzinę, na podstawie któregoPewne osoby narysowane zostaną większe, inne mniejsze, niektóre będą bliżej siebie, inne będą rysowane jako pierwsze.. Początkowo jego rysunki składają się z poplątanych linii pro-Interpretacja rysunku spontanicznego opierala sie o analize formalna uwz-gledniajaca sposób przekazywania tresci..

Analiza rysunku postaci ludzkiej.

Dziecko rysuje postać ludzką jako "schemat", rysuje tzw. " głowonogi" - koło oznacza głowę , 2 pionowe kreski nogi, pojawiają się oczy, usta, włosy, ale jeszcze bez dokładnych szczegółów, pojawia się tułów oraz elementy ubrania; następnie pojawiają kwiatki stworzone z zamkniętych okręgów, łodygi i listkówNajpierw prosi się o narysowanie jakiejś postaci ludzkiej, a następnie o narysowanie drugiej osoby, ale płci przeciwnej.. W zakresie właściwości rysunku wzięto pod uwagę parametry konstruk-cyjne i dynamiczne, gdyż mogą one wiązać się z dynamiką temperamentalną.. Dziecięce obrazki są prawdziwą kopalnią informacji - pokazują uczucia, pragnienia, lęki, a nawet charakter autora!. Jeśli najpierw powstanie tata, oznacza to, że maluch postrzega ojca jako osobę dominującą w rodzinie.Zjawisko występowania w rysunkach postaci ludzkiej pewnych części ciała, a brak innych należy tłumaczyć w tym okresie tym, że elementy o charakterze wzrokowym, czuciowym, dotykowym nie występują jednocześnie i równomiernie w rysunkach.. Postaci przedstawiane na rysunkach lokalizowane są najczęściej w pobliżu lub wewnątrz domu.. Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi do warunków przedszkolnych częściej nie uzyskały nawet wyników w zakresie norm rozwoju plastycznego.Czy rysunek postaci ludzkiej może służyć za test inteligencji?.

Studium postaci ludzkiej 9.

Dla dzieci w wieku szkolnym naturalnym jest przedstawianie ludzkich postaci z uwzględnieniem takich elementów ciała jak dłonie, stopy oraz detale twarzy.Interpretacja rysunku w teście Cormana obejmuje trzy elementy: poziom gra­ ficzny, poziom struktur formalnych, poziom treści, analizowany wg kryteriów: centralnej postaci w rodzinie i postaci dewaloryzowanej (Frydrychowicz, 1996, s. 10 i n.).. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej - rysunek konstrukcyjny 8.. Daje on szansę wykrycia wielu dziecięcych trudności, których innymi metodami nie można poznać.. Wyodrebniono: problematyke wypowie-dzi plastycznych.. Przyjrzyj się więc uważnie rysunkom swojej córki lub syna i zobacz, jak odbiera świat.Obecność rysunku w życiu ludzkim obserwujemy już od czasów prehistorycz-nych, o czym świadczą zachowane malowidła w jaskiniach z okresu paleolitu.. "Rysunek postaci ludzkiej" Goodenough-Harrisa (Hornowska, Paluchowski, 1987), "Rysunek rodziny" (Frydrychowicz, 1984).. Osoby badane wykonywały rysunki w jednakowych warunkach przy identycznej instrukcji.. @ fir3fly xjentifika.wordpress.com # nauka # psychologia # inteligencja W psychologii istnieje tradycja traktowania rysunku jako wskaźnika poziomu rozwoju dziecka, a różne zadania rysunkowe służą do oceny jego inteligencji..

W interpretacji istotna jest kolejność rysowania postaci.

gdzie rysunek postaci ludzkiej wskazuje na regres, czy wrecz sieganie po formy odzwier- .Zamierzeniem pracy jest ukazanie cech formalnych rysunku postaci ludzkiej wykonanego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym.. hłopiec z reguły jako pierwszego narysuje ojca, a dziewczynka matkę.. Portret w kompozycji 10.. W rysunku dziecko przedstawia to, co wie i czuje, lecz nie zawsze potrafi zobrazować słowami.. Również dzisiaj rysunek jest formą wyrazu, dostępną dla wszystkich, pro-Interpretacja przestrzeni w rysunku i malarstwie: - wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie - perspektywa - bryła w relacji do płaszczyzny - plany w obrazie - głębia obrazu- organizacji 7.. Natomiast 5-6 latki rysują postad wzbogaconą o oczy, usta, ubiór, co też jest normą.. Dzieci dorysowują postaci głowonoga oczy i usta, czasem nos jako kropkę i kreskę.. Dom symbolizuje ognisko rodzinne, a jednocześnie jest "zamaskowanym Ego" autora rysunku.Interpretacja poszczególnych elementów postaci ludzkich • Elementy postaci ludzkiej: - głowa: duża, mała, rysunek głowy odbiegający od normalnego - oczy: duże-wyraziste, oczy słabo rozwinięte - uszy: duże, brak uszu, uszy przemieszczone w stosunku do rzeczywistości - nos: duży, narysowany w postaci dwóch kropek, brak nosa - usta .Analiza postaci ludzkiej: Dzieci 3-4 letnie najczęściej rysują owal i wychodzące z niego kreski..

Analizując rysunek postaci ludzkiej dokonujemy oceny formalnej.

Jest to normą.. Nie będzie to ocena rozwoju intelektualnego poszczególnych osób, ale grupowa analiza cech formalnych rysunków postaci ludzkiej ukazująca wpływ globalnego deficytu poznawczego na wykonane prace.Rozwój rysunku dziecka, Analiza rysunku rodziny, Analiza rysunku "ludzika" - postaci ludzkiej, Rysunek postaci w deszczu, Rysunek rodziny, Rodzina Kotów, Zastosowanie rysunku w pracy z dzieckiem: moczącym się, lękowym, Zajęcia warsztatowe oparte na konkretnych pracach dzieci, Studium przypadku, Kompozycja tematyczna .Oceniając rysunek, zawsze powinno się zwracać uwagę na wiek dziecka, stopień jego rozwoju, sytuację rodzinną, minione wydarzenia, a także jego osobowość.. Charakteryzuje go proste polecenie: narysuj postać kobiety oraz postać mężczyzny.Interpretacja rysunków dziecka: kto jest dla dziecka najważniejszy Najłatwiej jest to wyczytać z rysunku rodziny.. Test postaci ludzkiej pomaga nam lepiej poznać siebie i wiedzieć, jak się widzimy.To, w jaki sposób dziecko rysuje całą rodzinę i przedstawia postacie na rysunku, wiele mówi o jego emocjach, ale również o poziomie rozwoju i inteligencji.. Głowa:1985).. Tym samym rysowanie było pierwszą formą zapisu myśli, utrwalania rzeczywi-stości.. Dziecko już w drugim roku życia, jeśli dostaje papier i kredki, może zacząć ćwi-czyć sprawność ręki.. Kiedy podmiot próbuje "narysuj osobę", musi rozwiązać różne problemy i trudności w poszukiwaniu modelu na wyciągnięcie ręki.Rysując człowieka umiejscawia go w określonym środowisku, przypisuje mu przedmioty go charakteryzujące, czy ludzi z którymi wchodzi w interakcje.. Najczęściej rysujący zaczynają od prezentacji własnej płci.. Ale i rysowanie na dowolny temat również jest przydatne dla diagnozy i terapii.Rysunek jest bardzo istotnym elementem diagnostyki pedagogicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt