Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki 121 123 jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zadanie w załączniku.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. słownictwo - zawody i obowiązki zawodowe, rodzaje pracy Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 6.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficz-na i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (island - wyspa) Ex 12 - Popatrz na ćw 11.. Uwaga.. Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.4.). Od 13 do 18.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj opis zdjęcia w zeszycie Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.

Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. In the background, we can see the cast.Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. W każdą lukę można wpisać od 2 do 4 wyrazów .Wykorzystując w…Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis drugiej wyspy i uzupełnij go wyrazami z ramki.. RPrzedstawiciele klas trzecich Gimnazjum nr 5: Bartosz Steblok, Milena Marzec, Jakub Popiel oraz Dorian Bajorek wzięli udział w gminnym konkursie: "Look Ahead", organizowanym przez Zespół Szkół im.. Zrozum.. Hi Emma, You asked me about the yesterday s .Przeczytaj opisy ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.This quiz is incomplete!.

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.).. This photograph was taken in Hollywood.Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.).. 6 maja 2021 02:11 Inne.. _____.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z .gramatyka - czasy przeszłe: past simple / cont., past perfect simple / cont.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zadanie 3.1. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. _____ something Uzupełnij każdą .Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. The boy on the left is my cousin,W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..

Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Przeczytaj opis ilustracji Uzupełnij każda lukę (1-10) jednym wyrazem .. Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami w poprawnej formie.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. W. Szewczyka w Czerwionce-Leszczynach 8 lutego 2017r.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Przeczytaj tekst.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. 2011-11-13 17:36:48 Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich .Jeden lokal został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Następnie ułóż dwa .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem.

It shows my mother, my father and me.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przeczytaj tekst.. B. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej .Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać .. jednym wyrazem, tak aby powstał4 jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Preview (22 questions) Show answers Question 1Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. UWAGA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt