Określ czy przedstawione doświadczenie

Pobierz

Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. 3 pkt.. Opisz, co dzieje się z produktami fotolizy wody podczas fazy jasnej fotosyntezy.. folia aluminiowa stężony roztwór preparatu .. określ, które z podanych informacji są wnioskami, a które obserwacjami z doświadczenia.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Zadanie: Przeczytaj opis doświadczenia.. b) Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących przeprowadzonego badania.. Odpowiedź uzasadnij, korzystając z przedstawionych informacji.. b) Wyjaśnij, dlaczego rolnicy są zobowiązani do zbierania z uprawy bulw amflory przed wyprodukowaniem nasion.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Wykonano doświadczenie przedstawione na rysunku.. Na tej stronie .b) Oceń, czy przedstawione doświadczenie zaplanowano zgodnie z metodologią badań biologicznych.. Probówka1: H 2 O+ roztwór oranżu metalowego dodajemy tlenek siarki(VI)Zadanie 17. .. Określ ploidalność komórki macierzystej (1n/2n) .ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. Zadanie 8.3.. Określ barwę roztworu po reakcji i napisz wzór indywiduum chemicznego, które tą barwę spowodowało.Określ, czy zastosowanie inhibitora, który zahamuje enzymy w cyklu Calvina-Bensona, zaha-muje również fazę jasną fotosyntezy..

Określ, jaką rolę spełniają przedstawione na schemacie cytochromy.

Oceń, czy przedstawione zjawisko dotyczy również komórek zwierzęcych.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Odpowiedź słowną uzasadnij, zapisując równania odpowiednich reakcji w formie .Pozostałe warunki doświadczenia, nieujawnione na rysunku, były takie same.. 2009-09-26 15:35:25; Jesteś za czy przeciw testowaniu kosmetyków na zwierzętach?. zadanie 9.2.. Zapisz równania reakcji i procesów zachodzących w probówkach lub zaznacz że reakcja nie zachodzi.. Zadanie 49. a) Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia.. Wpisz znak X w odpowiednie miejsca tabeli.. 1.Określ, w jakich okolicznościach komar widliszek może zarazić się zarodźcem malarii oraz jaki typ rozmnażania pasożyta (płciowe czy bezpłciowe) rozpoczyna się w organizmie komara po zarażeniu.. Określ, jaki jest efekt padania światła na barwnik fotosyntetyczny.. Odpowiedź uzasadnij.. 1 pkt Zadanie 8.bakterii i określ, dlaczego koniugacja nie jest sposobem rozmnażania.. b) Oceń, czy przedstawione doświadczenie zaplanowano zgodnie z metodologią badań biologicznych.. 2013-01-23 11:49:12; Doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach, za i przeciw.. Ocenę uzasadnij jednym argumentem.. Odpowiedź uzasadnij.. Spośród wymienionych niżej alkoholi wybierz ten, który został użyty w doświadczeniu i narysuj jego wzór półstrukturalny..

... przeprowadzono doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku.

(0-1) Wyjaśnij, dlaczego zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zatrzymania syntezy ATP w mitochondriach i chloroplastach.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie poniżej.. Odpowiedź uzasadnij trzema argumentami.. Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. W odpowiedzi uwzględnij przedstawione w zadaniu informacje dotyczące kutykuli.Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.. Podaj, który z badanych związków chemicznych reagował z kwasem i zasadą.. Podeszło do niego ponad 40 tys. uczniów.. 2.Określ, o jaki dystans - mniejszy czy większy - przesunie się pęcherzyk gazu w rurce, jeśli temperatura wokół rośliny zostanie podwyższona o kilka stopni Celsjusza w stosunku do wyjściowych warunków doświadczenia.. BIOLOGIA dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ z egzaminu dla LO - to wszystko znajdziecie na naszej stronie.. który w czasie, gdy Griffith prowadził badania, wynikał z tego doświadczenia, i "Nie wynikał" przy wniosku, który .1.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego tkanka okrywająca korzenia nie może być pokryta kutykulą.. Odpowiedź uzasadnij trzema argumentami.Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie..

(1 pkt) Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.

.a) Określ, czy przedstawiony opis dotyczy obserwacji, czy - doświadczenia.. 1 pkt 2. c) Biorąc pod uwagę możliwe skutki dla środowiska przyrodniczego, podaj jeden argument "za" uprawą amflory.Sprawdź, czy potrafisz .. Określ, z jakimi substancjami wiążą się przedstawione na schemacie czynności życiowe.. W dwóch probówkach A i B umieszczono po 10 ml rozcieńczonego kleiku skrobiowego.. (0-1)Poniżej przedstawiono wyniki doświadczenia badającego wpływ zmian temperatury na stężenie wybranych substancji w komórkach larw galasówek.. Za i przeciw.. (0-1) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące sposobów nabywania lekooporności przez bakterie są prawdziwe.. c) Wyjaśnij, jakie funkcje w doświadczeniu pełnią oliwa i naczynie z wodą bez rośliny.Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku.. Zapisz równania reakcji.. Odpowiedź uzasadnij.. Zadanie 3.3.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając zmiany struktury przestrzennej tego enzymu.. b) Przedstaw zmiany zachodzące podczas doświadczenia, na podstawie których można stwierdzić, że .Przedstawione rysunki obrazują wyżej wymienione struktury.. 4. Podaj wniosek.. Określ cel doświadczenia.. Zadanie 18.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych .Określ, czy transport protonów (H +) z matriks mitochondrium i stromy chloroplastu jest aktywny, czy - bierny..

Wymień wszystkie produkty fazy jasnej przedstawione na powyższym schemacie.1 pkt 3.

Oceń, czy poniższe stwierdzenia poprawnie wyjaśniają zmiany przedstawione na wykresie, wpisując tak lub nie w odpowiednich miejscach tabeli.Aby zbadać charakter chemiczny tlenków, przeprowadzono doświadczenia chemiczne.. PRAWDA Do badania podziałów komórkowych u roślin stosuje się preparaty wykonywane z tkanki merystematycznej.. Przedstaw spodziewane obserwacje.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób nadmiar produktu końcowego wpłynie w opisanym przypadku na łańcuch katalizowanych reakcji.a) Określ, czy ziemniak amflora jest organizmem transgenicznym.. (1 pkt) Określ, jaką rolę (utleniacza czy reduktora) spełnia nadtlenek wodoru w reakcjach opisanych równaniami:Określ, w której strukturze komórkowej są syntetyzowane podstawowe składniki budulcowe ściany komórkowej roślin.. Określ odczyn wodnych roztworów soli w probówkach I, II i III.. Z nami sprawdzicie, jak poszła .Aby sprawdzić, czy dzięki ślinie jest możliwe trawienie skrobi, przeprowadzono następujące doświadczenie.. 2012-02-22 11:09:46; Podaj po 5 argumentów za i przeciw antykoncepcji.. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu.Określ, czy listek mchu jest strukturą homologiczną, czy analogiczną do liścia paproci.. Probówka I: zasadowy Probówka II: obojętny Probówka III: kwasowy.. dlaczego wzrostowi obciążenia wysiłkowego towarzyszą przedstawione na wykresie zmiany ciśnienia skurczowego krwi.. Określ charakter chemiczny tlenków użytych w doświadczeniu.. Następnie określ, które z poniższych zdań stanowią poprawnie sformułowany problem badawczy.. Wyjaśnij, dlaczego w…".. 2009-09-20 21:19:07; Jesteś za czy przeciw A.C .Trwa matura 2015. .. oceń, czy postawiona hipoteza jest poprawna, czy błędna - podkreśl właściwe określenie.. Przedstawione na rysunku sposoby przenikania substancji przez błonę komórkową podziel na dwie grupy - uzupełnij .. Na podstawie analizy rysunku określ, czy zestaw chromosomów jest haploidalny, czy diploidalny .Chemia - to jeden z ostatnich przedmiotów, z którego maturzyści zdają maturalny 2009.. (0-1)a) Określ, który zestaw - 1 czy 2 - jest próbą badawczą.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 - 35).. Zaobserwowano zmianę barwy roztworu.. Następnie do probówek dodano po 1 ml wodnego roztworu śliny, ale w próbie B roztwór ten wcześniej gotowano przez 30 minut, a następnie ostudzono.Analizując tekst określ, czy reakcja jest egzoenergetyczna czy endoenergetyczna.. (0-1) podaj, czy forma zarodźca malarii bytująca w człowieku jest haploidalna, czy jest diploidalna,a) Określ, czy efektor, którego działanie zilustrowano na schemacie, ma charakter aktywatora, czy - inhibitora.. .Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek: ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt