Opisz skutki ekspansji europejczyków

Pobierz

Wymuszono na Chinach wolny handel, co sprawiło, że zostały one spenetrowane przez Europejczyków (a później także USA i Japonię).. Przyczyny wypraw krzyżowych Jerozolima, główny cel wypraw .Przydatność 50% Skutki wielkich odkryc geograficznych.. W ciągu 50 lat umarło 80 - 90% populacji (40 - 45 mlnAzja podczas ekspansji kolonialnych w XIX w. Europejczycy przekonali się ostatecznie, że Ziemia nie jest płaska, lecz ma kształt kuli i można ją okrążyć.Z kolei na skutek ekspansji Europejczyków zmniejszyły się obszary zamieszkiwane przez rasę żółtą, w tym głównie przez Indian w obu Amerykach.. Rozwiązanie: Wyniszczenie tubylczej Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość 2.. To dzięki Wikingom Europejczycy zapoznali się ze sposobami powiązania walki z akwenami wodnymi - oceanami, morzami i rzekami.. Najwięcej uwagi szerzeniu własnej kultury poświęcali Francuzi i Portugalczycy.. Główne zagadnienia lekcji: - przyczyny odkryć geograficznych, - odkrycie Ameryki (1492 r.), - zamorskie imperia Portugalczyków i Hiszpanów, - konsekwencje odkryć geograficznych dla Europy i świata - dualizm w rozwoju gospodarczym .Tam zginął podczas bitwy z mieszkańcami Filipin.. Początkowo odnosili sukcesy, ale ostatecznie nie udało im na trwałe zachować Świętego Miasta.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wielka kolonizacja - termin "wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po "wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .Skutki wielkich odkryć geograficznych..

Wymień skutki ekspansji kolonialnej Europejczyków.

; Skutkami ekspansji kolonialnej było m.in .W jego wyniku Chiny musiały zapłacić odszkodowanie oraz otworzyć dla Europejczyków pięć portów i ustalić dla nich korzystne taryfy handlowe (ograniczenie cła wwozowego do 5%).. Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata.. Rozwinął się wielki handel oceaniczny (objął Atlantyk i Ocean Indyjski).Europejczycy poszukiwali również nowej drogi do Indii, ponieważ: - zależało im na sprowadzaniu ze Wschodu jedwabiu i przypraw (korzeni) - szlak przez Bliski Wschód znalazł się pod kontrolą Turków - ceny towarów sprowadzanych przez Bliski Wschód były zbyt wysokie.Na początku trwania ekspansji zaoceanicznej Europejczycy byli zbyt słabi, aby osiągnąć swój cel inaczej niż przemocą.. Sprzyjała temu wymiana kapitałowa i wzbogacenie się europejczyków.Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.. ; Ekspansja kolonialna była początkowo prowadzona przez Hiszpanię i Portugalię, ale szybko włączyły się w ten proces Anglia i Holandia.. Co więcej, niektóre elementy średniowiecznego etosu rycerskiego, takie jak akcentowanie roli odwagi, waleczności, nieustępliwość w boju, cenienie honoru ponad własne życie, można uznać za .Skutki globalnego ocieplenia Temperatura na Ziemi wzrosła alarmująco szybko na przestrzeni około 100 lat, co jest niczym w porównaniu do milionów lat istnienia Ziemi..

Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.

Niszczenie i degradacja kultury Majów, Inków i Azteków.. Skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych przez konkwistadorów, ciężkie warunki pracy lub przez choroby pochodzące z Europy, takie jak ospa, dżuma, tyfus czy cholera.Skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych przez konkwistadorów, ciężkie warunki pracy lub przez choroby pochodzące z Europy, takie jak ospa, dżuma, tyfus czy cholera.. Początek kolonizacji Nowego Świata a) cele kolonizacji: zagrabienie bogactw, .. wyniszczenie populacji na skutek chorób zakaźnych, których wcześniej w Ameryce nie znano: dżumy, żółtej febry, cholery, tyfusu..

Zaczęła się epoka ekspansji kolonialnej państw europejskich.

Odmieniły one obraz ówczesnej Europy i zapoczątkowały epokę intensywnej ekspansji kolonialnej Europejczyków na nowe, nie znane dotąd lądy.Temat: Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku Poziom: II kl. LO Autor: Izabella Kust.. 6.Przydatność 50% Skutki wielkich odkryc geograficznych.. Handel niewolnikami.Ekspansja kolonialna Ekspansja kolonialna prowadzona przez Europejczyków była skutkiem wielkich odkryć geograficznych.. Krzyżowcy ze zmiennym szczęściem toczyli boje w Ziemi Świętej.. Państwa te podzieliły pomiędzy sobą Chiny na kilka części, tworząc w ten sposób własne strefy wpływów.. Reszta żeglarzy popłynęła dalej i przez Ocean Indyjski dotarła do Afryki, a po jej okrążeniu w 1522 roku, po trzech latach żeglugi, wróciła do Hiszpanii.. Niemcom i Brytyjczykom zależało przede wszystkim na ekspansji militarnej i gospodarczej, a o wiele mniej - na kulturowej.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna .Rozwój chorób przywiezionych przez Europejczyków np. ospa, która doprowadziła do śmierci wiele tysięcy Indian..

Jednak ich skutki miały istotny wpływ na historię całego kontynentu.

Nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale naukowcy używają komputerów do prognozowania zmian na Ziemi, jeśli temperatura będzie nadal wzrastać.. Indianie, aż do przybycia Europejczyków żyli w cywilizacji kamienia gładzonego.Wyprawy krzyżowe to okres 200 lat walk chrześcijan z muzułmanami o panowanie w Jerozolimie.. Przyczyny wybuchu i skutki pierwszej wojny .Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapoczątkowało to całą serię niekorzystnych dla Chin traktatów, w wyniku których europejskie mocarstwa i USA uzyskały przywileje handlowe.EKSPANSJA KOLONIALNA - NOTATKA _____ 1.. Omów rozwój gospodarczy Europy zachodniej w XVI w. i przedstaw funkcjonowanie gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI w. Wyjaśnij pojęcia odrodzenie (renesans), humanizm, teoria heliocentryczna, mecenat, rewolucja naukowa.. W Ameryce Północnej ludność należąca do tej rasy zamieszkuje obecnie północną Kanadę i Góry Skaliste, a w Ameryce Południowej Nizinę Amazonki i wyższe partie Andów.3.. Zaczęło brakować szlachetnych kruszców, z których bito monety, co w konsekwencji groziło załamaniem gospodarki pieniężnej.Skutki dla krajów skolonizowanych: - upowszechnienie kultury europejskiej i religii chrześcijańskiej - zastosowanie osiągnięć techniki i nauki (użycie wynalazków, szpitale przy misjach) - początki administracji i oświaty w kolonialnych na wzór europejskiJednakże obecność Europejczyków w krajach kolonizowanych prowadziła do ich modernizacji.. źródło: sciaga.pl.Spowodowało to wzrost cen na towary sprowadzane ze Wschodu - korzenie, jedwab, pachnidła i inne towary luksusowe poszukiwane w Europie.. Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata.. Rozszerzyły horyzonty geograficzne Europejczyków.. W 1494 r.Hiszpania i Portugalia podzieliły świat na swoje strefy wpływów.. - tępienie ludności zamieszkującej nowo skolonizowane miejsca, - okradanie i oszukiwanie tamtejszej ludności.. Rozwiązania zadań.. Trend ów doprowadził do utrwalenia się rewolucji przemysłowej i możliwości zbytu towarów w koloniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt