Notatka ze spotkania służbowego

Pobierz

Animacja i 3D. Poznaj najważniejsze zasady dotyczące sporządzania i przechowywania notatek służbowych.Notatka służbowa i oświadczenie rodzica dot.. Nie zmuszaj swoich współpracowników do odsłuchiwania Twoich ulubionych przebojów, gdy zapomnisz zabrać ze sobą telefon idąc po kawę lub do drukarki.. Części składowe notatki: •część wstępna, •część zasadnicza, •wnioski.. Przygotowanie sali, dotyczy odpowiedniego ustawienia stołów, mównicy, stolika dla protokolanta, stołu prezydialnego oraz miejsc siedzących, których powinno być ich więcej niż spodziewanych gości.Dlatego notatka powinna być prosta, zwięzła i krótka.. Do jej sporządzenia można wykorzystać schemat notatki służbowej znajdujący się w serwisie.Notatka służbowa ze spotkania, rozmowy, czy też innych czynności związanych z realizacją zadań publicznych jest informacją publiczną (wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn.. Notatki służbowe sporządza się w celu udokumentowania działań osoby zatrudnionej oraz wydarzeń związanych z wykonywaną pracą.. Kodeks pracy oraz jedno z rozporządzeń wykonawczych do niego przewidują jedynie obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, nie precyzując jednak, co należy rozumieć przez pojęcie "dokumentacja w .PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIA, NOTATKI SŁUŻBOWE Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty Rodzaje protokołów: • protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i warto­ściach materialnych, np. ilość .gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa ze spotkania..

Stwórz i roześlij notatkę ze spotkania.

Powinna być prosta, zwięzła i krótka.. Po spotkaniu.. Data: 28.01.2010 r. Miejsce: Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży.. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h )NOTATKA Z ROZMOWY Z RODZICEM/ RODZICAMI UCZNIA Dnia …………………………………………….. Czy notatka służbowa może być pretekstem do zwolnienia mnie z pracy?Notatka służbowa jest jednym ze sposobów dokumentowania pracy pracownika socjalnego poza ośrodkiem.. .Notatki ze spotkania Word Protokół spotkania (wersja skrócona) Word Protokół spotkania organizacyjnego (wersja długa) Word Protokół spotkania — trójkąty Word Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru.. Dyrektorzy muszą więc pamiętać, że możliwość dołączania ich do akt zależy od tego, czego dotyczą.. Notatka służbowa ze zdarzenia wzór uwzględnia: datę jej sporządzenie, opis zdarzenia, miejsce i czas spotkania oraz personalia osób ją sporządzających.. z o.o. Other titles: Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w .Prawo do tworzenia notatek służbowych na temat pracowników nie wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa..

Przeprowadzenie spotkania to najłatwiejsza cześć.

Zgodnie z Art. 108 Kodeksu pracy pracodawca może nałożyć na pracownika wyłącznie trzy kary porządkowe.Notatki służbowe mogą być również sporządzane po spotkaniach z klientami lub po zebraniach i zawierać ważne informacje, dotyczące np. podjętych decyzji.. Witam i z góry przepraszam za długość posta, ale chciałam sprecyzować konkretnie.. Uczestnicy: Jakub Nowak - Przewodniczący Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży Sławomir Jarzęba - Sekretarz gminy IksowoJeśli masz do dyspozycji laptop, telefon służbowy lub bierzesz udział w spotkaniu z użyciem komunikatora, notatki możesz sporządzać bezpośrednio w wersji elektronicznej.. Notatkę służbową traktuje się jak pismo urzędowe.. Biuletyny .3.. Dokument ten może zostać napisany przez przełożonego, który chce zlecić zadanie lub przekazać informację pracownikowi.Podczas organizacji spotkań służbowych bardzo ważne jest techniczne przygotowanie spotkania.. ucznia będącego pod wpływem alkoholu (załączniki nr 1 i 2) Kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicem / opiekunem i wychowawcą (załącznik nr 3) Notatka służbowa o zdarzeniu (załącznik nr 4) Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami / prawnymi opiekunami (załącznik nr 5)W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną..

notatki służbowej sporządzonej ze spotkania z pracownikiem .

Parę tygodni ( ok. 6 tygodni) temu doznałam urazu i od .. Ustal termin, do którego można podsyłać ewentualne uwagi.. Notatka służbowa ze spotkania - wzór dokumentu stosowanego w firmach, instytucjach i urzędach.. Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy ortograficzne, stylistyczne .Notatka służbowa ze spotkania z pracownikiem, mająca na celu zdyscyplinowanie go, nie może zostać udostępniona innej osobie.. Prawo do tworzenia notatek służbowych dotyczących pracowników nie wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.Notatka powinna zawierać: datę jej sporządzenie, opis zdarzenia lub przebieg spotkania, miejsce i czas zdarzenia lub spotkania oraz dane osób ją sporządzających.. Pracownika należy poinformować o każdej notatce sporządzonej na jego temat i ma on prawo wglądu do nich.. NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma Subject: wzory pism, korespondencja, pismo urzędowe, Keywords: notatka, notatka służbowa, spotkanie, wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, spotkanie Last modified by: Krzysztof Created Date: 3/10/2013 9:47:00 AM Company: home Other titles: NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pismaNOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - szablon pisma Subject: wzory pism, korespondencja, notatka, notatka służbowa Author: ar ra Keywords: notatka, notatka służbowa, notatka służbowa ze spotkania, wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, szablon, spotkanie Last modified by: Krzysztof Created Date: 3/6/2013 9:04:00 PM Company: home .Notatka służbowa ze spotkania..

Dokument ten jest również...Wzór notatki służbowej ze spotkania.

MATERIAŁ NAUCZANIANotatka służbowa - zasady pisania i udostępniania.. odbyła si ę rozmowa wychowawcy/nauczyciela z rodzicem .Okoliczności powstania notatki służbowej.. Powinna być prosta, zwięzła i krótka.. Notatka służbowa służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych.. Muszą one być prawidłowo przechowywane, by nikt niepowołany nie miał do nich dostępu.. Podziękuj za spotkanie oraz przedstaw główne ustalenia.. Otrzymując jakąkolwiek notatkę służbową powinniśmy mieć pewność, że fakty w niej opisane zaszły w rzeczywistości.Spotkanie służbowe, czyli biznesowy savoir vivre.. Trudy zaczynają się w momencie, gdy ustalenia z niego należy wcielić w życie.Organizowanie spotkań służbowych 343[01].Z3.05 .. − określić rodzaj spotkania, − ustalić cel, tematykę spotkania, .. − sporządzić notatkę z zebrania.. Jestem zatrudniona w sporej firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony.. Ankiety.. Jeżeli po wejściu w środowisko nie ma innej dokumentacji, np. wywiadu środowiskowego to powinna być notatka, w której opisany jest cel wizyty i podejmowane działania.Konsekwencje dot.. Możesz do tego wykorzystać programy takie jak OneNote (oferuje specjalne szablony do spotkań), Evernote lub dokumenty Google'a .Notatka służbowa ze spotkania bądź rozmowy telefonicznej przede wszystkim powinna mieć zwięzłą formę.. Najczęściej jest to dokument jednostronicowy, sporządzony na komputerze lub napisany odręcznie.. Czasami powstają one w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, mimo że żaden przepis wyraźnie nie nakazuje ich .. "Notatka służbowa" lub inne "pismo ostrzegawcze" nie mieści się w tym katalogu, przez co takie dokumenty nie mogą być wykorzystywane w celu dyscyplinowania pracowników.. Dopilnuj realizacji next stepów.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Poleć znajomemu.. Jeśli musisz zrobić jakieś notatki, a nie masz pod ręką notesu ani czystej kartki papieru, poproś o to dyskretnie .Spowodowane jest to m.in. wątpliwościami, czy należy dołączać je do akt pracownika, czy przechowywać je w inny sposób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt