Opisz położenie klimat i ukształtowanie powierzchni afryki

Pobierz

Sieć rzeczna i wody.. Na ogół wzdłuż wybrzeży ciągnie się wąski pas nizin.. Azja jest najbardziej zróżnicowanym kontynentem pod względem ukształtowania pionowego.. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. ); ponad 70% powierzchni leży na wysokości m; wyżynny blok kontynentu (platforma prekambryjska .1.. Rozwiązania zadań.. - wymienia ważniejsze obiekty geograficzne (morza, zatoki, cieśniny, krainy geograficzne).. Zróżnicowanie klimatów i roślinności ( Afryka ) 4.Rzeki i jeziora Afryki.. Otaczają ją od północy Arktyka, od południa Afryka, od wschodu Azja.Opływa ją z zachodu Ocean Atlantycki a od północy Arktyczny.• określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki • omawia wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat Afryki • określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wyjaśnia występowanie stref klimatyczno- -roślinno-glebowych • charakteryzuje klimat oraz formacje roślinne Afryki na podstawie mapy klimatycznej,Ukształtowanie powierzchni Australii.. problemowa.. Warunki naturalne 2.. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno- Bardziej szczegółowoJakie jest ukształtowanie powierzchni Afryki?, Podaj 3 przykłady afrykańskich wyżyn i zapisz ich nazwy., Podaj 3 przykładowe kotliny afrykańskie i zapisz ich nazwy., Jak nazywa się najwyższy szczyt Afryki i jaką ma wysokość?, Jak nazywa się największa afrykańska pustynia?, Wymień 4 skrajne punkty kontynentu afrykańskiego (przylądki)., Wskaż czynniki wpływające na klimat .1..

Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.

Strefy klimatycznoroślinne i gleby.. - wyjaśnia, w jaki sposób powstały rowy afrykańskie.• określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki • omawia wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat Afryki • określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wyjaśnia występowanie stref klimatyczno- -roślinno-glebowych • charakteryzuje klimat oraz formacje roślinne Afryki na podstawie mapy klimatycznej,Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Opisz położenie geograficzne Australii jej ukształtowanie terenu, klimat, oraz wody powierzchniowe i podziem…Położenie Afryki; USA - Stany Zjednoczone Ameryki; Położenie, ukształtowanie Polski; Ameryka - położenie, rzeźba i klimat; Położenie, surowce mineralne i ukształtowanie powierzchni PolskiAfryka.. Niewiele jest tam wysp, półwyspów i zatok.Poziome ukształtowanie powierzchni Afryki jest słabo urozmaicone.. Ma powierzchnię 1 127 127 km 2, leży na płaskowyżu (Wyżyna Abisyńska i Wyżyna Somalijska) przeciętym Rowem Abisyńskim.Panuje klimat tropikalny, łagodzony dużą wysokością (stolica Etiopii, Addis Abeba jest jednym z najwyżej położonych miast świata).1 Rozdział Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa II dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Afryka 1.Zapoznanie wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie II..

Scharakteryzuj główne cechy ukształtowania powierzchni Afryki.

Maksymalna deniwelacja osiąga 9270 metrów.. W głębi kontynentu przeważają obszary wyżynne, które zajmują ok. 70% jego powierzchni.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Jakie są warunki naturalne Afryki(położenie,ukształtowanie powierzchni,klimat,roślinność naturalna)?Zakres treści: położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.. Ukształtowanie pionowe Afryki jest bardzo zróżnicowane.. Prawie cały kontynent ma klimat gorący lub ciepły z wyrażną okresowością zjawisk klimatycznych, polegających na występowaniu pór deszczowych i suchych.. Klimat równikowy - obejmuje niewielki obszar środkowo-zachodniej i zachodniej Afryki w najbliższej odległości od równika oraz wschodni Madagaskar.Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość 658 m (bez wysp), najwyższy punkt stanowi wulkan Kibo (5895 m w masywie Kilimandżaro, najniższy — w depresji jeziora Asal (150 m p.p.m.. Symetryczne położenie Afryki w stosunku do równika i brak wysoko wzniesionych barier górskich powodują powstanie stosunkowo.. poleca 81 %Pozostałe wschodnie wybrzeża Afryki oblewa Ocean Indyjski, a całe zachodnie - Ocean Atlantycki.. Pytania i odpowiedzi.. Świadczy to o zwartości lądu.. Znajduje się tutaj zarówno najwyższy (Mount Everest, 8848 m n.p.m.), jak i najniższy punkt na powierzchni Ziemi (depresja Morza Martwego; 422 m p.p.m.)..

Ukształtowanie powierzchni.

Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 292,5 m., a tylko 5% obszaru leży powyżej 600 m n.p.m.. Kontynent tworzy zwartą.Ukształtowanie powierzchni Afryki - cechy charakterystyczne Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. Ludność i urbanizacja.Położenie przeważające części Afryki w międzyzwrotnikowej wywiera decydujący wpływ na Środowiska tego kontynentu.. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Europa znajduje sie na półkuli północnej, po obu stronach południka 0, na północ od równika.. Poznanie charakterystycznych cech położenia i ukształtowania powierzchni.. Afryka ma trzykrotnie większą powierzchnię niż Europa, ale linia brzegowa tego lądu jest krótsza.. wskazuje na zależności między położeniem a klimatem.. Najstarszą częścią kontynentu jest prekambryjska platforma krystaliczna, obejmująca .Plan nauczania geografii w klasie I gimnazjum - Część 2.. Mam nadzieję że pomożecie :)Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Położenie i linia brzegowa.. Można więc powiedzieć, że Afryka jest kontynentem zwartym.Geografia Etiopii - Etiopia jest państwem położonym we wschodniej części Afryki.. Pionowe ukształtowanie powierzchni jest słabo zróżnicowane..

Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Afryki.

Premium .omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość równoleżnikową i południkową Afryki omawiam na podstawie map tematycznych budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni Afryki charakteryzuję klimat Afryki na podstawie map .•wymienia państwa w Afryce dotknięte głodem i niedożywieniem •określa położenie geograficzne Kenii •wymienia obiekty turystyczne na terenie Kenii Uczeń: • omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów • charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora AfrykiZakręć kołem i zobacz, co wypadnie.. Jakie jest ukształtowanie powierzchni Afryki?, Podaj 3 przykłady afrykańskich wyżyn i zapisz ich nazwy.1 Lp.. Charakterystyczną cechą ukształtowania poziomego Afryki jest bardzo słabo rozwinięta linia brzegowa.. - Cechy ukształtowania powierzchni Afryki: przeważają - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Scharakteryzuj poszczególne elementy środowiska przyrodniczego Arktyki - położenie - ukształtowanie powierzchni - klimat - roślinność iPOŁOŻENIE EUROPY NA KULI ZIEMSKIEJ.. W Afryce wyróżnia się kilka stref klimatycznych.. Środki dyd.Ukształtowanie pionowe.. Jedynym większym półwyspem jest Półwysep Somalijski na wschodnim wybrzeżu.W Afryce występują 4 zasadnicze strefy klimatyczne: 1.. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Linia brzegowama raczej prosty, wygładzony przebieg, w związku z czym mało jest półwyspów, wyspi zatok.. Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.Klimat Większa część Afryki leży w strefie gorącej, kształtowanej przez masy powietrza równikowego i zwrotnikowego.. ćwiczenia.. Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt