Program edukacyjny dla pacjenta z nadciśnieniem

Pobierz

opublikowano: 26-04-2006, 00:00.. Najczęściej występuje na-gły deficyt ruchowy — niedowład lub porażenie kończy-ny.. Uczestnicy spotkania.. Edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego - Krystyna Kowalczuk, Hanna Joanna Rolka: 248 .Program edukacyjny dla osób sprawujących opiekę nad pacjentem z odleżyną.. MATERIAŁ EDUKACYJNY PROGRAM EDUKACJI W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Nadciśnieniem nazywamy podwyższone ciśnienie krwi w układzie naczyń, jeżeli wysokość ciśnienia wynosi powyżej 140 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i/lub powyżej 90 mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego.. Prowadząca edukację: mgr.. prof. Piotr Pruszczyk, prof. Karol Kamiński, dr Olga Dzikowska-Diduch.. KONSPEKT SPOTKANIA EDUKACYJNEGO nr 1.. Rola pielęgniarki w niewydolności serca.. Zorganizowana edukacja powinna być dostępna: dla wszystkich chorych na etapie wstępnej diagnozy i potwierdzonej diagnozy, następnie na bieżąco w oparciu o indywidualną ocenę potrzeb szkoleniowych pacjenta bądź na jego prośbęProgram edukacyjny Edukacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianym •SM -przyczyny, objawy, postępowanie w zależności od stosowanej terapii (leki doustne, podskórne, domięśniowe, dożylne), programy lekowe realizowane w Kl. Neurologii Dorosłych •Tryb życia i właściwe odżywianie •Usprawnianie w SM •Wsparcie psychologiczneProgram edukacyjny dla pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym: realizowany jest od poniedziałku do piątku ..

Program edukacyjny dla lekarzy "Co nowego w elektroterapii?

Nowo uruchamiana inicjatywa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego "Cała Polska leczy nadciśnienie" stawia sobie za cel .Prezentujemy program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczonego za pomocą intensywnej insulinoterapii - pomiar glikemii, ponieważ dla edukatorów ds. diabetologii ważne są narzędzia, które mogą pomóc w organizacji i przebiegu procesu nauczania i uczenia się.- uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych otyłości TERMIN EDUKACJI Edukacja prowadzona jest w środę - dwa razy w miesiącu.. Monika Wysocka.. Badania naukowe udokumentowały, że do rozwoju nadciśnienia przyczynia się nieodpowiednia dieta podobnie jak również, nadwaga, otyłość i niezdrowy tryb życia.Ruszył program "Cała Polska leczy nadciśnienie".. 3.- Edukacja pacjenta dotycząca diety zalecanej osobom z nadciśnieniem tętniczym - Zachęcenie pacjenta do zmiany stylu życia - zaprzestanie palenia papierosów, większa aktywność fizyczna - Nauczenie pacjenta wykonywania systematycznych, samodzielnych pomiarów RR, wyjaśnienie zasad i konieczności prowadzenia dzienniczka pomiarówOsoby, które chorowały 1−2 lat podczas każdej z trzech wizyt najrzadziej uważały, że należy regularnie się leczyć, zaś chorujący do roku — po edukacji w 96,2% twierdzili, że "tak" i była to najwyższa procentowa zmiana (Chi-kwadrat dla p < 0,001).Nadciśnienie tętnicze na ogół przez długi czas nie powoduje dolegliwości (czasem może powodować objawy, które trudno pacjentowi powiązać z nadciśnieniem, np. ból głowy lub łatwość męczenia się), rozwija się skrycie i po latach prowadzi do niekorzystnych zmian w sercu (np. zawału lub niewydolności serca ), mózgu ( udaru .PROGRAM EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ ..

Projekt edukacyjny pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: 231: 4.3.4.

Według kardiologów w Polsce żyje co najmniej 9,5 mln osób chorych na nadciśnienie, ale ponad 40 proc. z nich o tym nie wie.. Tętniczego (2015): Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2015 rok.. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą - szczegółowy program do pobrania - TUTAJ.. EDUKOWANI PACJENCI: Osoby dorosłe ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 oraz dzieci z BMI równym lub powyżej 95 centyla.Plan opieki farmaceutycznej dla pacjenta chorego przewlekle (np. z astmą/POChP) powinien uwzględnić: kompleksowość i adekwatność stosowanej terapii (wytyczne/ zadowolenie pacjenta) bezpieczeństwo terapii (DRP rzeczywiste i potencjalne), rola edukacji charakter i stan emocjonalny pacjenta (astma: spokojny/wybuchowy, sumienny, roztargniony)Edukacja pacjentów w leczeniu nadciśnienia.. 14 Sep 2021.Program edukacyjny dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, stosowanie leków wziewnych: Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie: Pielęgniarki oddziału: Edukacja indywidualna: Oddział Pulmonologiczny: Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie: 7: Program edukacyjny dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczymW ramach poszerzania wiedzy o zdrowiu funkcjonują trzy programy: 1.. Materiały edukacyjne.. poleca 96% 157 głosów.. Szczegółowy scenariusz zajęć edukacyjnych prowadzonych metodami problemowymi (mapa myśli, układanka/puzzle) w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym: 243 4.4..

Film edukacyjny.

Edukacja ma poprawić efektywność procesu leczniczego prowa-dzonego przez personel medyczny, przez co zmieni się na korzyść jakość życia tych pacjentów.. 6-cio osobowa grupa składająca się z 2 kobiet (35 i 50 lat) i 4 mężczyzn w wieku od 32 do 55 roku życia z niedawno rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.WSKAZÓWKI DLA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nadciśnienie tętnicze to jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - szczegółowy program do pobrania - TUTAJ.. Pacjentka l. 50 ze "skaczącym" nadciśnieniem tętniczym po licznych konsultacjach specjalistycznych.. CELE:Termin edukacji: Edukacja jest prowadzona codziennie w gabinecie zabiegowym nr.. Michał Jędrzejek, lek.ZAŁOŻENIE PROGRAMU: Głównym założeniem programu edukacyjnego dzieci i dorosłych z nadciśnieniem tętniczym jest za-pobieganie powstawaniu powikłań.. Pacjent z chorobą zakrzepowo-zatorową.. Na nadciśnienie tętnicze choruje już ok. 32% dorosłych Polaków, a aż 3 mln osób z tej grupy nie wie o swojej chorobie - alarmują kardiolodzy.. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego powstał ogólnokrajowy program edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym.EDUKACJA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM..

Edukacja pacjentów z nadciśnieniem.Nadciśnienie to inaczej wysokie ciśnienie.

Cele programu: Okazanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnegoW zajęciach brali udział uczniowie, nauczyciele, ale też częściowo rodzice.. I nie tylko" .. Edukowani pacjenci: Odbiorca: wszyscy pacjenci zdeklarowani do Przychodni "Nowy Dwór".. Ocena wiedzy pacjenta z astmą oskrzelową na temat samokontroli i rehabilitacji oddechowej 35.Program edukacyjny dla pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego - szkolenia edukatorów PRZEJDŹ.. Opracował: lek.. Bardzo dobre efekty w walce z nadciśnieniem przynosi zmiana trybu życia oraz środowiska w jakim żyjemy, dlatego warto pomyśleć w takiej sytuacji o .objawów udaru mózgu jest niespodziewane zarówno dla chorego, jak i dla jego rodziny.. Prowadzący.. Niniejszy program powstał na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia.. Anna Karczewska.. Szacuje się, że w 2020 wysunie się na drugie miejsce.Osoby które wykryły u siebie nadciśnienie powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza ponieważ domowe sposoby walki z nadciśnieniem mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.. Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem, a dla nas jako prowadzonych docierały sygnały, że są potrzebne.. Depresja jest na czwartym miejscu najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie.. Filmy.. Treść.. Częstość zachorowania na nadciśnienie rośnie wraz z .PROGRAM EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM.. - uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego, - możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek, - zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.Program edukacji zdrowotnej.. O nadciśnieniu tętniczym mówimy wtedy, kiedy średnie wartości ciśnienia tętniczego, uzyskane w co najmniej dwóch odrębnych pomiarach, są równe lub przekraczają .Brak współpracy pacjenta z lekarzem, zarówno w zakresie farmakoterapii, jak i zmiany stylu życia wydaje się być najczęstszą przyczyną nieskuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.. Lekarze z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzą społecznie kursy edukacyjne dla pacjentów z nadciśnieniem.. Edukacja rodziny pacjenta po przebytym udarze mózgu na temat opieki w środowisku domowym 34..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt