Sprawdzian z węglowodorów nasyconych

Pobierz

reaktywnoŚĆ alkanÓw ciepŁo spalania wybranych alkanÓw heksanNarysuj wzory strukturalne jak największej liczby węglowodorów nasyconych mających w cząsteczce 6 atomów węgla.. wyjaśnić, dlaczego węgiel tworzy dużo związków chemicznych; pisać wzory sumaryczne, wzory strukturalne, półstrukturalne i grupowe oraz znać nazwy węglowodorów do pięciu atomów węgla w cząsteczce węglowodorów nasyconych, a także nienasyconych z jednym wiązaniem podwójnym i nienasyconych z jednym wiązaniem .Przyporządkuj wzory sumaryczne alkanów do ich nazw systematycznych.. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (miesza się z wodą w każdym stosunku).Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-Test wiedzy online z chemii.. wszystkie atomy wegla w czasteczcesą połączone wiazaniem pojedyńczym (C-C).. Część druga składa się z innego typu zadań.. Test składa się z 8 pytań.W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa węglowodorów, Rysowania wzorów ( sumarycznych, pół-strukturalnych, strukturalnych ), Rozróżniania węglowodorów nasyconych od nienasyconych, Izomerii geometrycznej cis-trans, Właściwości fizycznych, chemicznych oraz zastosowania węglowodorów, Pisania równań oraz rozróżniania reakcji (np. addycja, substytucja, polimeryzacja itd .Sprawdzian - węglowodory 1Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań..

Alkany należą do węglowodorów nasyconych.

Wiązanie wielokrotne to wiązanie podwójne lub potrójne między atomami węgla, które występuje w cząsteczkach związków organicznych.. Węglowodory nienasycone to węglowodory zawierające wiązanie wielokrotne między atomami węgla.. reaktywnoŚĆ alkanÓw spalania jako iloŚciowa reakcja z tlenem.. Test składa się z 8 pytań.mieszanina wĘglowodorÓw nasyconych i nienasyconych o skrÓconych ŁaŃcuchach reforming przeksztaŁcenie w inne wĘglowodory (alifatyczne i aromatyczne) alkilowanie alkan + alken alkan o dŁuŻszym ŁaŃcuchu.. Koleżankom i Kolegom z Zakładu Chemii Organicznej dziękuję za życzliwą i inspirującą atmosferę, a w szczególności dr.. Zadanie 3.. C4H10 A. metan B. propan C. etan D. butanPrzyporządkuj wzory sumaryczne alkanów do ich nazw systematycznych 1. pozbawionego końcowego a końcówkę -an.Temat: Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem - węglowodorach.. Pod wplywem alkoholu etylowego (w obecnosci H 2 SO 4) roztwor K 2 Cr 2 O 7 zmienia barwe z pomaranczowej na zielona.Pochodne węglowodorów 80 To doświadczenie musisz znać Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstał poprawny zapis obserwacji i wniosku z doświadczenia chemicznego Badanie właściwości etanolu..

Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.

hab. Przemysławowi Szczecińskiemu, prof. nzw.. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.DZIAŁ: WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM- WĘGLOWODORY .. - zaproponować i opisać doświadczenie mające na celu odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych, - zaproponować i opisać doświadczenie mające na celu identyfikację produktów spalania węglowodorów (CO 2, H 2 O, C), Wynikają one z G / H. A. związku C. kilku E. takie same G. różnic w budowie wewnętrznejWęglowodory nasycone - alkany.. Cząsteczki alkanów są zbudowane z węgla i wodoru.Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym C n H 2n+2.. Szereg homologiczny alkanow - szereg wystepujacych po sobie weglowodorow nasyconych, z ktorych kazdy nastepny posiada lancuch.. Węglowodory w zależności od typu wiązań występujących pomiędzy atomami węgla dzieli się na nasycone czyli alkany i nienasycone czyli alkeny oraz alkiny.. 2010-01-23 20:10:58; Podaj pełne nazwy wzorów węglowodorów nienasyconych 2014-01-18 12:43:05; 1.Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne węglowodorów nasyconych,nazwij je 2016-02-26 20:00:46Nazewnictwo węglowodorów nasyconych Węglowodory nasycone acykliczne Nazwy prostych (nierozgałęzionych) węglowodorów nasyconych acyklicznych, poza nazwami: metan, etan, propan i butan, tworzy się przez dodanie do liczebnika greckiego (Tabela .).

Nazwy węglowodorów nasyconych mają końcówkę -an.

Charakterystyczna dla tych węglowodorów jest reakcja polimeryzacji, polegająca na łączeniu się wielu cząsteczek alkenu w jedną cząsteczkę o bardzo długim łańcuchu węglowym.. + c. mało aktywne chemicznie + d. ich cząsteczki są zbudowane z atomów węgla i wodoru + e. pomiędzy atomami węgla w cząsteczce występują wyłącznie wiązania pojedyncze + f. ulegają reakcji polimeryzacji g. odbarwiają .Węglowodory.. Robicie zdjęcie i wysyłacie mi do oceny do 24.04.2020.Charakterystyka węglowodorów nasyconych.. Lekcja live z chemii o 18:40 transmitowana na żywo dla uczniów szkół podstawowych.. Nazwy węglowodorów .Nazwy nasyconych węglowodorów monocyklicznych tworzy się przez dodanie przyrostka cyklo- do nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla (ogólna nazwa cykloalkany).. Został wyodrębniony z jadu mrówek, stąd jego nazwa.. Ogólny wzór sumaryczny alkinów to C n H 2n-2Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie; Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie, test z chemii Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gimSprawdzian: Pochodne węglowodorów Sprawdzian składa się z dwóch części.. Jest to trująca, bezbarwna ciecz o duszącym, ostrym zapachu.. PW oraz dr.wedlug poprzednio omowionych regul.Chemia nowej ery 3 sprawdziany i odpowiedzi zgodne z nowa podstawa programowa..

Powtarzamy nazwy, wzory i reakcje węglowodorów nasyconych i nienasyconych.

Część pierwsza zawiera 10 zadań testowych (każde za 1 punkt).. Alotropia to zjawisko występowania tego samego A / B chemicznego w C / D odmianach.. / 2 pkt).. Powyżej zestawiono nazwy i wzory weglowodorów nasyconych zawierających od jednego atomuwegla (CH4) aż do dziesieciu (C10H22) .Znane są weglowodory nasycone zawierajace w łańcuchu ponad 100 atomów węgla.. Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-Test wiedzy online z chemii.. Za każde zadanie przewidziana jest inna liczba punktów zamieszczona po numerze zadania.test > Poznajemy węglowodory nienasycone.. Komentarz : W przypadku trzeciego związku oczywiście można było użyć przedrostka meta, a cały związek nazwać jako meta-nitrometylobenzen (czy skrótowo jako m-nitrometylobenzen).Wskaż wspólne właściwości wszystkich węglowodorów nasyconych: a. są wyłącznie cieczami b. łatwo palne.. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.. Wykonujecie w zeszycie ćwiczeń sprawdź czy potrafisz - powtórzenie.. Obecność podstawników w pierścieniu oznacza się zgodnie z .Węglowodory nienasycone - Alkiny Alkiny jest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce.. Odmiany alotropowe mają E / F właściwości.. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy.. Węglowodory nienasycone tworzą dwa szeregi homologiczne .Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym C n H 2n+2.. weglowy dluzszy o grupe -CH2-Test wiedzy online z chemii.Weglowodory - sprawdziany Chemia pliki uzytkownika madziunia56 przechowywane w .Kwas metanowy jest pierwszym członem szeregu homologicznego nasyconych kwasów monokarboksylowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt