Charakterystyka produktu leczniczego pdf

Pobierz

1 ml (20 kropli) roztworu do nebulizacji zawiera: 0,5 mg fenoterolu bromowodorku .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. DEPAKINE CHRONO 300, 200 mg + 87 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu DEPAKINE CHRONO 500, 333 mg + 145 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clindamycin MIP 150/300/600 150 mg; 300 mg; 600 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każde 5 ml gotowej zawiesiny doustnej zawiera 100 mg cefiksymu (Cefiximum) w postaci cefiksymu trójwodnego (111,9 mg).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STRUCTUM, 500 mg, kapsułki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa (E 104).1 ztw_20.12.2017 zmStab_06.12.2018 v1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jeżeli druga dawka jest podana wcześniej niż po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki, należy zawsze podać trzecią dawkę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzjiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, ... które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego.

Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina.. Berodual (0,5 mg + 0,25mg)/ml roztwór do nebulizacji .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pylera 140 mg +125 mg + 125 mg kapsułki, twarde .. 0,25 mg ipratropiowego bromku jednowodnegoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda kapsułka twarda zawiera 140 mg bizmutu potasu cytrynianu zasadowego (co odpowiada 40 mg1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka Kapsułki barwy błękitnej.. Drugą dawkę należy podać pomiędzy 5 a 13 miesiącem po pierwszej dawce.Jeśli druga dawka szczepionki zostanie podana wcześniej niż 5 miesięcy po pierwszej dawce .Produkt leczniczy Comirnaty jest podawany domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl 2 dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni (patrz punkty 4.4 i 5.1).. Cervarix zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Cervarix zawiesina do wstrzykiwań w opakowaniu wielodawkowym .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa, lak (E110)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania ...Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym przypadków obrzęku naczynioruchowego.

Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Naxalgan, 75 mg, kapsułki, twarde Każda kapsułka twarda zawiera 75 mg pregabaliny (Pregabalinum).. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tetralysal, 300 mg, kapsułki twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:3 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Osoby w wieku od 9 do 13 lat włącznie Gardasil może zostać podany zgodnie z 2 dawkowym schematem (0,5 ml w 0, 6 miesiącu) (patrz punkt 5.1).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg opipramolu dichlorowodorku (Opipramoli dihydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO RotaTeq roztwór doustny Szczepionka przeciw rotawirusowi (żywa) 2.. Gardasil może być podany również w innym schemacie - 3 dawkowym .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 ..

Nie ma dostępnych danych dotyczących możliwości zamiennego stosowania produktu leczniczego Comirnaty z innymi szczepionkami przeciw COVID-19 w celu ukończenia cyklu szczepienia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 7,5 mg laktozy jednowodnej.Charakterystyka Produktu Leczniczego .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Charakterystyka Produktu Leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Ketrel 25 mg: każda tabletka zawiera 25 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Linefor należy odstawić natychmiast po wystąpieniu objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, obrzęk ust lub obrzęk w obrębie górnych dróg oddechowych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka (2 ml) zawiera: rotawirus typu* 6G1 1nie mniej niż 2,2 x 10 IU,2 rotawirus typu* G2 nie mniej niż 2,8 1x 106 IU,2 rotawirus typu* G3 nie mniej niż 2,2 x 106 IU1,2 rotawirus typu* 1G4 nie mniej niż 2 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO KETREL, 25 mg, tabletki powlekane 2.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 75 mg, tabletki dojelitowe 2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA TabletkaProdukt leczniczy Jardiance jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 łącznie z dietą i aktywnością fizyczną: - w monoterapii, kiedy nie można stosować metforminy z powodu jej nietolerancji, - w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dulsevia, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Dulsevia, 60 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 2.. Naxalgan, 150 mg, kapsułki, twarde1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każde naciśnięcie (0,1 ml) pompki dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Cervarix zawi esina do wstrzykiwań w fiolce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY l kapsułka zawiera: 500 mg Chondroitini natrii suifas (Sodu chondroityny siarczan) Substancje pomocnicze -patrz punkt 6.1 3.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka twarda zawiera limecyklinę (Lymecyclinum) w ilości odpowiadającej 300 mg tetracykliny.. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Naxalgan, 75 mg, kapsułki, twarde Naxalgan, 150 mg, kapsułki, twarde Naxalgan, 300 mg, kapsułki, twarde 2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 30 mg duloksetyny (Duloxetinum) (w postaci duloksetyny chlorowodorku).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt