Karta charakterystyki kret do udrażniania rur

Pobierz

Aktywny płyn działa szybko i sprawnie, rozpuszczając różnego .Kup KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 30X40G SASZETKAw sklepie online Selgros.. Są takie miejsca w domu, gdzie nie jesteśmy w stanie dotrzeć.. Substancje - nie dotyczy 3.2.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony jest udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. …Zatrudnij Kret'a a hydraulika zaproś na kawę…Plik Karta Charakterystyki Kret Granulki Do Udriżniania I Dezynfekcji Rur(1).pdf na koncie użytkownika aro-zory • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 paź 2012Środki do udrażniania rur › KRET ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR 1KG; KRET ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR 1KG favorite_border.. 16Granulki do udrożniania rur.. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "AMIGO" s.c. ul.1 Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. 1 szt. z VAT.. Przeznaczone do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. z o.o. ul. Kresowa Police tel (w godz. 8:00 16:00) fax Numer telefonu .Podstawowe parametry produktu: SKU PBS: HG-007152: Kod kreskowy: 5900931007152: Nazwa produktu: Żel do udrażniania rur KRET, 500ml: Opis produktu: nowoczesny środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczneHYDRAULIK to bardzo mocny środek do udrażniania rur w płynie..

Preparat do udrażniania syfonów i instalacji kanalizacyjnych.

1 szt. z VAT.. Samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne (tłuszcz, włosy, papier, odpadki kuchenne).. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul.2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (IX) Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur strona 2/9 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali Zawiera: Wodorotlenek sodu, P: ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P102 Chronić przed dziećmi.6 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja III) Nazwa handlowa produktu: do udrKret AKTYWNY ŻEL ożniania rur PODWÓJNA SIŁA strona 6/13 Wartości DNEL dla Nadtlenek wodoru CAS: 7722-84-1 Typ Narażenie Wartość Populacja EFEKT DNEL Długotrwałe wdychanie 1,4 mg/m3 Pracownik Lokalny3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret ŻEL do udro żniania rur strona 3/9 4.2.. Likwiduje nieprzyjemny zapach w kanalizacji.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU.. Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu.. Samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe, organiczne, tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH)Data opracowania karty: 02.08.2007 r strona 1/8 1..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: ORO-Produkt Polska Sp.

Dodaj .1.1 Identyfikator produktu: UDRAŻNIACZ RUR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: Gotowy do użycia preparat do udrażniania rur 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: TENZI Sp.. ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR TYTAN 1KG.. Gwarantujemy niskie ceny, duży wybór, promocje i nowości oraz szybką dostawę.Kret granulki do udrażniania rur 400 g. Kret granulki to doskonały środek do chemicznego udrażniania i dezynfekcji rur oraz syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 30X40G SASZETKA.. +48 91 ,Plik Karta Charakterystyki Kret Aktywny żel do udrożniania rur Podwójna Siła .pdf na koncie użytkownika aro-zory • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 paź 2012HG płyn do udrażniania odpływów 1l Opis: • do wszystkich rodzajów odpływów • bezpieczny dla rur z PCV i plastiku oraz gumowych uszczelek • gotowy do użycia - wystarczy wlać do odpływu!.

Substancje aktywne w nim zawarte sprawiają, że jest on wysoce skutecznym środkiem do udrażniania rur.

Najwa żniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia Kontakt ze skór ą: oparzenia, martwica Kontakt z oczami : oparzenia, martwica, ryzyko utraty wzroku.3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udro żniania rur strona 3/8 4.3.. Zobacz inne Chemia gospodarcza, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 830/2015) Mr Muscle Power Gel do udrażniania rur Wersja 1.0 Sporządzono dnia 01.12.2017 Numer specyfikacji: 350000007542 SITE FORM Number: 30000000000000006629.004 2/14 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zawiera podchloryn sodu wodorotlenek sodu Amina, alkilodimetylo, N-tlenkiKarta charakterystyki produktu: Kliknij w link: .. Inne produkty z kategorii Środki do udrażniania rur .. Dodaj pierwszą opinię!. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa produktu: KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA I DEZYNFEKCJI RURGranulki do udrażniania do rur KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Zastosowanie preparatu.. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18, e-mail: , , tel.. Identyfikacja preparatu.. Nie stosować do instalacji aluminiowej!. LUDWIK HYDRAULIK GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 850G..

... Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Piktogramy GHS: ... Inne produkty z kategorii Środki do udrażniania rur .

Wszystko to sprawia, że działa tam, gdzie wymaga tego sytuacja.Kret Nowoczesny środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne.. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Identyfikacja producenta .. Kod: 704454 Porównaj Do porównania Środek do udrożniania rur i odpływów to świetne rozwiązanie, jeśli zmagasz się z zatykającymi się odpływami w łazience i kuchni.. Mieszaniny: Treść zwrotów H - patrz p. .. Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Piktogramy GHS: Substancje korodujące metale, Działanie żrące na skórę, Poważne uszkodzenie oczu:Opis szczegółowy ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR 500G, KRET keyboard_arrow_down.. zalecana obserwacja medyczna przez 48 g po nara żeniu na stanowiskach pracy zamontowane s ą urz ądzenia umo żliwiaj ące natychmiastow ą pomoc:3 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja VII) Nazwa handlowa produktu:kret PŁYN do udrożniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP strona 3/11 Sekcja 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. Właśnie tam, w kanalizacji, zbierają się zanieczyszczenia powodujące zatory w rurach.. 1 szt. z VAT.. nazwa wyrobu : Granulki do udrażniania do rur 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.kret do rur w żelu - jego formuła jest płynna, dzięki czemu jest w stanie w bardzo skuteczny sposób przeniknąć zarówno przez różnego rodzaju zanieczyszczenia, które odłożyły się w rurach, jak i przez stojącą wodę.. 1 szt. z VAT.. Numer artykułu: 61184008. kret ŻEL do udrożniania rur 1.2.. 1.1 Identyfikator produktu ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt