Napisz wzór sumaryczny sacharydu którego masa cząsteczkowa

Pobierz

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. potasu, wapnia,magnezu,glin 2013-03-20 20:22:36 Podaj wzór sumaryczny i strukturalny oraz nazwe weglowodoru, ktorymi pochodnymi sa: alkohol o masie czasteczkowej 74u i kwas karboksylowy o masie czasteczkowej 88u?. Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne dla a) tlenku ołowiu (IV) b) tlenku chromu (III) 5.. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98 u, a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu jest jak 1:16:32.. Wejdź na mój profil na Instagramie: i wzór sumaryczny: Wodorotlenku sodu .. Z treści zadania wiemy, że masa cząsteczkowa pewnego sacharydu wynosi 90u.. wzór węglowodoru: C3H8 wzór alkoholu: C4H9OH wzór kwasu: C3H7COOHPodaj wzór sumaryczny,strukturalny oraz nazwę alkinu którego masa cząsteczkowa wynosi 54u.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Masę cząsteczkową związku jonowego oblicza się, sumując masy atomowe wszystkich pierwiastków wchodzących w skład najmniejszego zbioru powtarzających się jonów, pomnożone przez ich liczbę w tym zbiorze.answer.. Wejdź na mój profil na Instagramie: się?. Zapisz wzór elektronowy i nazwę wiązania w cząsteczce tego związku chemicznego .Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 168u podaj wzór sumaryczny i półstrukturalny.. Liczba atomów tlenu i węgla w tym cukrze jest taka sama.Podobało się?.

Napisz wzór sumaryczny sacharydu o masie cząsteczkowej 90 u.

Liczba atomów tlenu i węgla w tym cukrze jest taka sama.Napisz wzór sumaryczny sacharydu, którego masa cząsteczkowa wynosi 150 u, a wodór stanowi 6,7% (procent masowy) tego związku chemicznego.. prosze o wszystkie rozwiązania.. :p +0 pkt.Podobało się?. o masie cząsteczkowej 111 unitów 2014-03-19 18:24:05; pewien tlenek azotu o masie cząsteczkowej 108 u zawiera 25,93% azotu.. 2010-04-02 16:36:179 oblicz mase czasteczkowa tlenku olowiu iii zapisz wzor sumaryczny tego zwiazku oraz odpowiednie obliczenia.. stosunek masowy C: H. mC:mH =6*12 u : 12*1u =72u :12u =6:1. sklad procentowy: %C=72u/84u*100%= 85,7% %H= 12u/84u *1oo%= 14,3%Podobało się?. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zadanie: ustal wzór sumaryczny i nazwe alkanu o masie Rozwiązanie:określamy ile u zajmuje wodór 170u stanowi 100 , to x u stanowi 15,3 wodoru x 170 15,3 100 26 u ponieważ masa atomowa wodoru jest równa 1 u, to mamy 26 wodorów analogicznie możemy znaleźć liczbę węgli, czyli jeśli w 170 u alkanu jest zawarte 26 u wodoru, to węgla mamy 170u 26u 144u ponieważ masa atomowa węgla .Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do: a)alkanów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego związku wynosi 58 u; b)alkanów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi 86 u; c)alkenów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego związku wynosi 56 u; d)alkinów, jeśli wiesz, że masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi 54 u; Wejdź na mój profil na Instagramie: przypadku pierwiastków do opisu ich masy można zamiennie stosować wyrażenia: "masa cząsteczkowa pierwiastka" lub "masa atomowa pierwiastka"..

Napisz wzór sumaryczny sacharydu o masie cząsteczkowej 90u.Podobało się?

.Gimnazjum.. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w: a)bromku wapnia CaBr2 b) tlemku żelaza (III) Fe2O3 2.. Cukier ten zawiera 42,1% węgla, 51,5% tlenu i 6,4% wodoru (procent masowy).Oglądasz stare wydanie książki.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Wejdź na mój profil na Instagramie: wzór sumaryczny sacharydu, którego masa cząsteczkowa wynosi 150 u, a wodór stanowi 6,7% (procent masowy) tego związku chemicznego.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Podaj wzór sumaryczny i nazwę 14 atomowego węglowodoru, którego masa cząsteczkowa wynosi 58u.. Wskaż, który z cukrów: glukoza czy maltoza - zawiera większy procent masowy węgla w cząsteczce.. rozwiązane.. Oblicz zawartość procentową ( % masowy ) pierwiastków chemicznych w laktozie.. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98 u, 2010-10-14 14:42:39masa cz. R-CH2OH = 74u masa cz. R-COOH = 88u obliczamy masę cz. R: 74u - 12u - 3*1u - 16u = 43u Alkil (R) o masie 43 u to propyl - C3H7, a węglowodór od którego pochodzi to propan.. Zobacz odpowiedź.Ustal wzór sumaryczny sacharydu o masie cząsteczkowej 342u,zawierającego 42,11% węgla i 6,43 % wodoru.. Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego, w którego skład wchodzą wodór, siarka i tlen..

Liczba...Ustal wzór sumaryczny sacharydu C x H y O z, którego masa cząsteczkowa wynosi 342 u.

CxH₁₀Ox-- pozostał węgiel i tlen-- całkowita ich masa w cząsteczce sacharydu wynosi: 150 - 10 = 140u mC = 12u mO = 16u - liczymy "x" czyli ilość atomów tlenu i węgla w cząsteczce sacharydu: mC·x + mO·x = 140u 12x + 16x = 140 28x = 140 x = 5 - możemy zapisać wzór naszego sacharydu: CxHyOx ----->> C₅H₁₀O₅Napisz wzór sumaryczny sacharydu, którego masa cząsteczkowa wynosi 150 u, a wodór stanowi 6,7% (procent masowy) tego związku chemicznego.. Obliczmy masę cząsteczkową glukozy o wzorze: C 6 H 12 O 6. rozwiązane.. Wejdź na mój profil na Instagramie:)Podaj wzór sumaryczny i nazwe alkanu którego masa czasteczkowa wynosi: a)30u b)58u 2)Ustal wzór sumaryczny i nazwe alkenu ktorego masa czasteczkowa wynosi: a)42u b)70u 3)Ustal wzór sumaryczny i nazwe alkinu ktorego masa czasteczkowa wynosi: a)40u b)54u 4)Ustal wzór sumaryczny i podaj nazwe; a)alkenu o masie czasteczkowej 98u b)alkinu o masie .Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego w którego skład wchodzą wodór,siarka,i tlen.Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98u a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu jest jak 1:16:32.Napisz wzór sumaryczny i s 2011-10-09 14:43:34; 1.. Z góry dziękuję za pomoc :) Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. 2.Oblicz zawartość procentową ( % masowy) w butanie..

... którego masa cząsteczkowa wynosi 58u.

Napisz wzor sumaryczny i nazwe tego tlenku 2018-02-20 19:16:11; Cząsteczka tlenku azotu o masie cząsteczkowej 108 u składa się .Treść zadania.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Autor: aro Dodano: 20.10.2010 (17:36) 1. Podaj wzór sumaryczny i nazwę alkanu, którego masa cząsteczkowa wynosi 72u.. Ułóż równanie z jedną niewiadomą 2013-10-24 17:47:18; Podaj nazwę i wzór strukturalny alkanu, którego masa cząsteczkowa wynosi 72u 2013-03-09 12:45:23; Podaj nazwę i wzór półstrukturalny alkoholu, ktorego masa cząsteczkowa wynosi 60u 2012-02 .Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu, znajdującego się w 2 grupie układu okresowego.. poniżej.. 42,11%*342/100% = 0,4211*342 = 144u 144u:12u= 12 atomów Cwzor sumaryczny: C6H12 HEKSEN..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt