Liczba ludności w województwach 2020

Pobierz

Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 29,1 lat do 42,2 obecnie.. Ludność (30 VI 2020 r.) 1 420,5 tys. ↓ Bezrobotni zarejestrowani (XI 2020 r.) 50,0 tys. ↑ Stopa bezrobocia (XI 2020 r.) 9,9% ↑ Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracyInformacje o województwie kujawsko-pomorskim.. 4758 Dane o województwachDane statystyczne o miastach w Polsce - dane statystyczne miast w Polsce.Na terenie Polski od 1 stycznia 2021 roku są 954 miasta.. Dane dla 944 miast utworzonych przed 2021 podano według stanu z 1 stycznia 2020 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i .W roku 2020 liczba ludności w Polsce wynosiła 37 734 000.. Data publikacji: .. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 346,6 tys. osóbŚledź rozprzestrzebnianie się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.. Liczba urodzeń styczeń-październik 2020 = 302 800 .. że w latach 2000-2009 liczba ludności w wieku produkcyjnym zwiększyła się o prawie 1,36 mln, .Slajd 3: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2020; Slajd 4: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r. Slajd 5: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2020 r. Slajd 6: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2020 r.Województwo łódzkie w liczbach 2020 31.12.2020 Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016 - 2019 31.12.2020 Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2020 ..

Aktualna liczba zakażonych, zgonów, ozdrowień z COVID-19.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2020) 3 Tablica: Rezydenci (ludność rezydująca) 07.08.2020 4 PublikacjaLista województw w Polsce (spis województw, mapa województw, liczba ludności, powierzchnia, stopa urbanizacji, wyszukiwarka) .. 18 - 24 lata: 170,189: 25 - 29 lat: 155,116: 30 - 34 lata .. 675 427 osoby : Mężczyźni: 198 955 osoby: 766 799 osoby: Ogółem: 383 301 osoby: 1 442 226 osoby: Podział na grupy wiekowe w województwie łódzkim.. Województwa - ludność: dane GUS za 2015 r. 1 województwo mazowieckie 5 349 114 2 województwo śląskie 4 570 849 3 województwo wielkopolskie 3 475 323 4 województwo małopolskie 3 372 618 5 województwo dolnośląskie 2 904 207 6 województwo łódzkie 2 493 603 7 województwo pomorskie 2 307 710 8 województwo lubelskie 2 139 726 9Ludność.. 130,0 tys. liczba mieszkań oddanych do użytkowania (styczeń-październik 2020 r.) podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGONW województwie mazowieckim rok 2013 był kolejnym, w którym odnotowano przyrost liczby ludności.. 677286 osób.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora)Liczba ludności Polski zmniejszyła się w ubiegłym roku o blisko 30 tysięcy - szacuje GUS.. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 187,6 tys. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy - 50,5 tys.Slajd 6: Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019; Województwo..

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2019 roku.

Infografika z okazji Świąt Bożego Narodzenia; Slajd 4: Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 2015-2019Slajd 2: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 15-29 stycznia 2021; Slajd 3: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2020; Slajd 4: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2020 r. Slajd 5: Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2020 r.Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności (W oparciu o dane GUS z 2019 roku) Pokaż mapę Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku w Polsce jest 954 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu.Rezydenci w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym; Kościoły i związki wyznaniowe; Zamachy samobójcze zarejestrowane przez Policję Ludność według płci i wieku w 2018 r. Ruch naturalny ludności Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia dla osób w wieku 0 latAktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2020 r. 30.12.2020 Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2020 r.ludność (stan w dniu 30 czerwca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (październik 2020 r.) stopa bezrobocia (stan w końcu października 2020 r.) 4033..

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Łodzi i regionie w rozbiciu na płeć i grupy wiekowe.

Przekroje: województwa, powiaty, gminy, miasta: Pliki do pobrania Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku.Slajd 2: F-01/I-01 za 2020 rok - w Portalu Sprawozdawczym od 18 stycznia 2021 r. Slajd 3: Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2020 Slajd 4: Rocznik Statystyczny Warszawy 2020PODLASKIE - listopad 2020 r. ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) - 1176,6 tys. bezrobotni zarejestrowani - 36,9 tys. stopa bezrobocia - 7,6% przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 118,9 tys. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4731,63 zł mieszkania oddane do użytkowania - 514 skup mleka - 204,0 mln lWojewództwo podkarpackie - listopad 2020 ludność (stan w dniu 30 czerwca 2020 r.) - 2 125 901; stopa bezrobocia - 8,9% przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4524,44zł przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 244,0 więcejDane o województwie - listopad 2020 ludność (30.06.2020 r.) - 1693,2 tys. przec.. Szczegółowe statystyki dotyczące wybranego województwa dostępne są po kliknięciu odnośnika na interaktywnej mapie powyżej oraz w tabeli poniżej..

W ostatnich ośmiu latach tylko w jednym roku liczba mieszkańców Polski wzrosła.Łódź w liczbach.

Liczba mieszkańców miast wzrosła z 23 611 695 (61,7%) w 2000 roku do 22 900 000 (60,8%) w roku bieżącym.. Przeciętne wynagrodzenie (XI 2020 r.) 4 727,96 zł: Stopa bezrobocia (XI 2020 r.) 5,7%: Mieszkania oddane (I-XI 2020 r.) 1 242* Liczba podmiotów (XI 2020 r.) 29 445 * dane wstępneWojewództwo pomorskie - listopad 2020: Ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) 2346,7 tys. ↑ Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) 55,2 tys. ↑ Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) 5,8% Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 352,4 tys. ↓ Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w .Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku A A A.. Warto zaznaczyć, że mapa województw posiada tryb .Porównanie liczby ludności województw; Kategoria: Dane o województwach Zmień Dane o polsce Ludność Rynek pracy Warunki życia Infrastruktura .. PKB na 1 mieszkańca w województwach 7774 Dane o województwach Miasto - siedziba wojewody Podobne pytania.. Od 1980 gęstość zaludnienia Polski uległa zmianie z 116,1 na 124,2 w 2019 roku.Ludność w poszczególnych województwach wg GUS; Województwo Pow. [km²] (2018) Ludność (1 stycznia 2017) ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt