Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadania maturalne pdf

Pobierz

4.W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. Ich znajomość przyda się każdemu, kogo czeka sprawdzian lub matura z chemii na poziomie podstawowym.. Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Zadania krótkiej odpowiedzi - ustal, określ wzór, skład, odczyn W reakcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu eten utlenia się do etano-1,2-diolu (glikolu etylenowego).Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów .. W probówce II zaszła reakcja utleniania i redukcji.. Zadanie 34.. Zaloguj się .. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów rozwi .Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - fenol: pobierz: 6.. Umiejętność wskazywania związków należących do tego samego szeregu homologicznego.. Na początku każdego rozdziału zamieszczono po dwa zadania wraz ze szczegółowymi wskazówkami do ich rozwiązania i odpowiedziami, a następnie - po dwa zadania wzbogacone o wskazówki.Kwasy karboksylowe oraz ich pochodne (chlorki, estry, bezwodniki, amidy, nitryle) ..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - ketony : 8.

ZwiQzek I + NaOH Wypelnij tabele, wpisujac ogólne wzor: na schemacie oznaczono numerami I—IV.. 5 Ostatni dzwonek przed maturą warsztaty maturalne Zadanie 6 zgodnie z opisem wymagań zakłada, że zdający potrafi: Zapisywać wzory określające budowę typowych związków jonowych .Zadanie 2.2.. — Inna odpowiedz I ub brak odpowiedzi b) Wiadomošci i rozumienie Zapisanie równŽ zwi ków or ar o typie pochodnych na podstawie opisu ch 111.3.2Plik jednofunkcyjne pochodne węglowodorów + zadania cz. I.pdf na koncie użytkownika natka1810 • folder Chemia notatki • Data dodania: 19 paź 2015Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. Reakcję tą nazywa się próbą Tollensa.. +R OH SO + ZwiQzek Il pochodnych zwiazku RCH20H, które Izór ogólny zwiazkuJednofunkcyjne pochodne w ęglowodorów s ą ę ą funkcyjnych; nie wyklucza to, że w danym zwi ą ż Grupa funkcyjna to atom lub grupa atomów nadaj ą ą ś ś nazwa grupy funkcyjnej zapis halogen X (Cl, Br, I) hydroksylowa -OH aldehydowa -CHO karboksylowa -COOH karbonylowa C=O aminowa -NH 2 estrowa -COOR HALOGENOW Ę Halogenow ęglowodory s .Zagadnienia do pracy klasowej: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 1..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy : 7.

Narysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ .Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Zadania zamknięte - zaznacz, wybierz (abcd, P/F, podkreślenie itd.). Służy ona do wykrywania aldehydów , prowadzi się ją w środowisku lekko zasadowym przy użyciu amoniaku.Zadanie 1.. Dla wszystkich osób, które chciałyby powtórzyć konkretny dział chemii, przygotowaliśmy warsztaty tematyczne.. Na warsztatach powtórzymy teorię, ale przede wszystkim skupimy się na rozwiązywaniu zadań maturalnych.. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów , 2 , To jest chemia ZR , Chemia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPlik PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODANY.pdf na koncie użytkownika Kaffin • folder Chemia • Data dodania: 6 lis 2015 .. 444 oryginalne zadania maturalne: 820 Testów Egzaminacyjnych: Akademia Jazdy Konnej 3D: Angielski: Animacje: .. I jednofunkcyjne pochodne węglowodorów + zadania cz. II Ketony - alkanony konfiguracja elektronowa .5.. Zestaw świetnie nadaje sie do usystematyzowania wiedzy zdobytej na lekcjach chemii oraz do .3.. W każdym zadaniu należy wskazać jedną poprawną odpowiedź.. 10,00 z .MATEMATYKA Data: 30 stycznia, godz. 17.00 Webinar poprowadzi: Natalia Karczmarzyk Instagram: @mat_masterka Po zakupie produktu otrzymasz mail z plikiem PDF do pobrania w którym znajdziesz instrukcję jak dołączyć do webinaru..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aminy, amidy : 10.Gratulacje!

(0-2) a) (0—1) Tworzenie informacji Wnioskowanie reakc.i iden fil X: estry lub ester Y: kwasy (karboksylowe) lub kwas (karboksyl( Z: fenole lub fenol poprawne podanie nazw trzech grup P. Opanowałeś zagadnienie "Fenole" z kategorii "Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów".. Zobacz jakie jeszcze jeszcze zagadnienia zostały Ci do opanowania do matury z chemiiTest Pochodne węglowodorów, Rozdział II podręcznika Chemia Nowej Ery dla Klasa III.. Temat warsztatów: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Poruszane zagadnienia:W zestawie znajdują się definicje jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów (np. etanol, metanol, fenol, gliceryna) oraz związanych z nimi pojęć (np. fermentacja alkoholowa, próba Tollensa).. Za każde zadanie przewidziana jest inna liczba punktów zamieszczona po numerze zadania.Pytanie maturalne: Wymień 3 pierwsze alkeny w szeregu homologicznym.. Umiejętność określenia związku, który jest lub nie jest pochodną np. etanu.. Przeprowadzono doświadczenie, w którym próbkę wodorosiarczanu (IV) potasu o masie 18 g poddano termicznemu rozkładowi, który opisuje poniższe równanie reakcji: 2KHSO3 → K2SO3 + SO2 + H2O Eksperyment przerwano, gdy łączna liczba atomów tlenu obecnych w Czytaj dalej…Wstęp do jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów Jedno- i dwufunkcyjne pochodne węglowodorów Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy karboksylowe i ich pochodne : 9.

Numer zwiazku 111 jakim ulegajQ pochodne weglowodorów.. (2 pkt) PoniŽej przedstawiono schemat przemian, Symbolami R i RI oznaczono grupy alkilowe.. Część druga składa się z innego typu zadań.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Określ liczbę elektronów oddawanych przez 1 mol reduktora w reakcji zachodzącej w probówce II.Spawdzian Ciekawa Chemia 3 pochodne węglowodorów.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Najtrudniejsze zadania maturalne z biologii 2015-2020 - Webinar.. W tej reakcji obserwujemy osadzanie się srebra na ściankach próbówki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt