Charakterystyka produktu leczniczego euvax

Pobierz

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Synflorix zawiesina do wstrzykiwań .NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus ospy wietrznej* szczep Oka/Merck (żywy, atenuowany) ≥ 1350 PFU** *.Charakterystyka produktu leczniczego dla 9 opakowań .. Euvax B, iniekcja Hepavax-Gene TF, iniekcja Szczepionki Nieswoiste szczepionki bakteryjne Odczulanie Szczepionki przeciw błonicy Szczepionki przeciw cholerze Szczepionki przeciw COVID-19 Szczepionki przeciw durowi brzusznemu .1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - 2 - 1.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml..

W.aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

Jedna dawka (0,25 ml) zawiera:Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).. 2.Lista zatwierdzonych szczepionek na rynku amerykańskim - strona FDA - Vaccines Licensed for Use in the United States 3.Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).. Bardziej szczegółowoFiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka drażowana zawiera 10 mg nicergoliny (Nicergolinum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) wywoływanemu przez wszystkie .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

6.3 Okres ważności Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 116).Substancje pomocnicze: Każda twarda kapsułka 25 mg zawiera także 33,00 mg laktozy jednowodnej.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Każda twarda kapsułka 75 mg zawiera także 8,00 mg laktozy jednowodnej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)Euvax B. EUVAX B jest zawiesiną do wstrzykiwań, która zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) otrzymywany na drodze rekombinacji DNA w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae)..

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ł.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. EUVAX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SERMION, 10 mg, tabletki drażowane 2.. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania szczepionki są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda twarda kapsułka 50 mg zawiera także 66,00 mg laktozy jednowodnej.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Osoby należące do fachowego Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. Podczas stosowania w skojarzeniu z pembrolizumabem zwiększenie dawki aksytynibu powyżej dawki początkowej wynoszącej 5 mg można rozważyć w odstępach co najmniej 6-tygodniowych (patrz punkt 5.1).. Jest to prawidłowe i nieCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EUVAX B, 20 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu ..

Środki ostrożności, które należy podjąć przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego oraz instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.Ulotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Vaccinum hepatitidis B (ADNr) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) Szczepionka 1-dawkowa dla dorosłych.. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dukoral zawiesina i granulat musujący do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw cholerze (inaktywowana, doustna) .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Synflorix zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. Każda twarda kapsułka 100 mg zawiera także 10,667 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. EUVAX B, 10 mikrogramów, zawiesina do wstrzykiwań.. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikolCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt