Tematy na zajęcia kształtujące

Pobierz

Celem zajęć jest rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, jak również indywidualnych zdolności twórczych.. KREATYWNOŚĆ Porządkowanie.. Kultura na co dzień.. "Jesienny flakon" - zamalowywanie konturu butelki plastikowej kredkami.. Cele ogólne programu - kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności — w szczególności zdolności muzycznych i plastycznych , - rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości , - osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów , - kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego, - rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, - budowanie pozytywnego obrazu .03.. Zajęcia, ponadto dostarczają uczniom okazji do twórczych działań nie tylko indywidualnych, ale też grupowych.. Etyka w życiu prywatnym i zawodowym.. Doskonalenie zawodowe.. Mam tu na myśli zajęcia pt. ,,Ćwiczymy nasza uwagę i spostrzegawczość- dostrzeganie i definiowanie problemu, ,,Kreatywniaki- Wełniaki- czyli co za ,,klaczki nam w Glowie siedzą a także zajęcia pt. ,,Kreatywne pisanie.Na czym może polegać kreatywność na zajęciach językowych?. Sztuka użytkowa: Liscie_z_masy_solnej.pdf .. Zapraszamy do oglądania!. Czy komputerowe zajęcia rozwijające kreatywność to dobra forma rozwoju uczniów?Warsztaty będą ukierunkowane na poprawę wydolności fizycznej poprzez ćwiczenia, gry i zabawy głównie realizowane na otwartych terenach, których podstawą będą wysiłki o umiarkowanej intensywności, ćwiczeń oddechowe oraz nawyki prozdrowotne..

Kto może prowadzić tego typu zajęcia?

Matriały - rolka po papierze toaletowym, plastelina, kolorowa bibuła (zielony, fioletowy czerwony, biały, brązowy), kartka z bloku technicznego, zielony pisak lub kredka.. rozwijanie wyobraźni artystycznej.. Klasa 2 Kreatywność.. Role społeczne.. Styczeń 2019 III.. "Chiński portret"Rozmowy na temat zwierząt domowych oraz sposobów sprawowania nad nimi opieki .. Przyszła koza do woza.. Przykładowe tematy: • Poczuj lepiej swoje ciało!Zajęcia rozpoczynam od przypomnienia zasad ortograficznych, zgodnie z którymi zapisujemy głoskę "u" lub "ó".. Arteterapia: W ramach zajęć Z arteterapii mam dla was propozycję zrobienia liści z tektury i kolorowej włóczki.. Pomysły na wzmacnianie samooceny ucznia i kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie np.: budowanie z uczniem jego indywidualnych "wysp kompetencji" - jestem dobry w:…, jestem ekspertem w: …, mogę pomóc innym w: …, kreowanie sytuacji zorientowanych na: samodzielne działania wychowanka, pełnieniedłuższego czasu pracy, podczas procesu twórczego, przy niektórych tematach zajęć.. Planowanie pracy w zespole.. Przeplatamy kolorowymi włóczkami.kreatywność..

Autoprezentacja.Treści szczegółowe - tematyka zajęć.

Jesienne zmiany w przyrodzie i pogodzie: malowanie pogody (prace abstrakcyjne) dekorowanie dostępnymi materiałami.. Dzięki takiej formie .Zajęcia kształtujące kreatywność: 28.X.2020(sroda)_IC_PDP-zkk.pdf .. Siedzieć cicho, jak mysz pod miotłą.. Do wesela się zagoi.. Cechy placu zabaw Połącz w pary.. Słuchaj uchem, a nie brzuchem.. Temat zajęć Czas trwania Termin realizacji I.. Wesoła podróż 1h 30 min.. W styczniu i czerwcu podczas dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka4.. wg Jkwiatkowska.. Maj/Czerwiec 2019 SCENARIUSZE ZAJĘĆUzupełnianie porównań na kilka możliwych sposobów, np. "Życie jest jak słońce, ponieważ.". "Życie jest jazdą na tygrysie, ponieważ.". Tworzenie alfabetu sukcesów poprzez wyrazy lub wyrażenia, np. a- ambitna c- cierpliwy b- bystry d - doskonały itd.. Możesz wykorzystać gazetki promocyjne, lub własne pomysły.Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.. Omówione reguły rozkładam, zapisane na specjalnych kartonikach, na ławce.. Zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy: konkursy, quizy,Temat jest o tyle ważny, że polityka oświatowa na bieżący rok szkolny zakłada właśnie edukację ekologiczną..

Inspiracje na zajęcia i zabawy kształtujące postawy proekologiczne.5.

Zadanie : Zaproponuj wygodne i modne ubrania letnie (dla dorosłych lub młodzieży czy dzieci).. 46Przedstawiamy przykładowe zapisy tematu.. Bawimy się wesoło 1h 30 min.. Wiosenna wycieczka 1h 30 min.. Przykładowy zapis tematu: Kierowane wypowiedzi uczniów na temat wakacyjnych przeżyć i wrażeń.. Spotkanie z Panią Wiosną 1h 30 min.. Zadanie : Wybierz dowolną piosenkę, wysłuchaj jej i wykonaj do niej ilustrację.. Tekturę wycinamy w kształt liścia, nacinamy dookoła.. Strach ma wielkie oczy.. Cechy dobrego opiekuna.. 10.06.2020 Temat : Moda letnia i wakacyjna.. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne należą do grupy zajęć specjalistycznych, w związku z tym osobami, które mogą je prowadzić są specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np. psycholog, pedagog, w tym .ROZKŁAD MATERIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PAŹDZIERNIK Temat Treści nauciania Odniesieni a do NPP Priewidywane osiągnięcia ucinia Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawow e 1.. O tym, jak uczyć najmłodszych dbania o planetę opowie nasz ekspert - Mariola Kurczyńska.. Rozmowy i zabawy kształtujące i utrwalające nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych (PWP).Zajęcia.. Należy przewidzieć, ile czasu potrzebne będzie na wykonanie zadania.Druga strategia odnosi się do sposobu prowadzenia zajęć.. Czytanie ciekawostek na temat psów i kotów (Mała encyklopedia dla ..

- Praca ze słownikiemzajęcia odbywają się z częstotliwością jedno na tydzień.

Poziom nauczania edukacja wczesnoszkolna.. Zajęcia kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat: rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu - "dokończ zdanie", "nazwa na daną literę" i inne.. Komunikowanie się.. Kwiecień 2019 V. wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych środków wyrazu (artystycznych, praktycznych, technicznych oraz muzycznych )Porywać się z motyką na słońce.. Należy pamiętać, że treści zajęć powinny być tematycznie skorelowne do treści pozostałych przedmiotów oraz uwzględniać możliwości i umiejętności uczniów.. Marzec 2019 IV.. Jeśli wiemy, że kreatywność to generowanie pomysłów i tworzenie z nich nowych, oryginalnych rozwiązań, wraz z odkrywaniem wszelakich alternatywnych możliwości dotyczących tych rozwiązań, to procesem twórczym na zajęciach językowych będzie produkcja: tworzenie historii, pisanie rozprawki, a także robienie swoich prezentacji.Zajęcia kształtujące kreatywność - to zajęcia, które mają na celu rozwijanie myślenia i twórczego działania młodzieży.. Podejmowanie działań i ich skutki.. Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej działalności plastycznej, należy wybrać odpowiedni sposób wykonania pracy.. Skuteczna komunikacja.. Tworzenie mapy myśli dotyczącej hasła "MOTYWACJA".. Pocztówka z wakacji - naklejanie pocztówek na karton, ozdabianie kredkami.. Wyjaśnienie, czym jest motywacja, po co nam ona.. Kolorowe zabawy z chustą animacyjną 1h 30 min.. Razem z uczniami rozkładam przykładowe wyrazy tak, aby pasowały […]9.. Temat Ekotwórczość.. 7.Zajęcia kształtujące kreatywność odbywają się w następujący sposób: zajęcia praktyczne: zajęcia stolarskie i majsterkowanie (prace w drewnie i przy użyciu innych materiałów i surowów) zajęcia rękodzielnicze i artystyczne (decoupage, plecionkarstwo, malarstwo, szkic, kolaż, techniki łączone)Szczegółoweceleto: kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności plastycznych, technicznych, muzycznych oraz sportowych.. Szukać igły w stogu siana.. 8.06.2020 Temat : Słuchanie muzyki.. KREATYWNOŚĆ Losowe karty.. wg Dariawaliczek.. Ćwiczenie myślenia tranformacyjnego Koło fortuny.Techniki stosowane podczas zajęć musza być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, zaś same zajęcia musza przypominać wspaniała zabawę.. Sposoby motywacji.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne (36) Gospodarstwo domowe (19) Inne (1) Kwiaciarstwo i ogrodnictwo (2) Rewalidacja (30) Techniki komputerowe (15) Techniki użytkowe (3) Zajęcia kształtujące kreatywność (4) Zajęcia rozwijające komunikowanie się (13) TagiTemat: Jak motywować uczniów do nauki?. Chodzi tutaj o to, żeby nauczyciel był świadomy, że konieczne staje się organizowanie lekcji z wykorzystaniem dyskusji oraz zadawaniem takich pytań i zadań, aby uzyskać informacje na temat tego, jak uczniowie się uczą i na jakim poziomie udało im się opanować wiedzę.Zajęcia kształtujące kreatywność klasa PDP - A.. Harmonogram zajęć: Zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się 2 x w tygodniu po 30 minut.. Staję się kreatywny.. Gruba ryba..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt