Zapisz cyframi podane liczby

Pobierz

Ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej i wpis.. uzupelnij tabele pięć milionow sto dwadziescia szesc tysiecy trzysta osiem.. Rejestracja Zaloguj Inne zadanie .. Do zapisu liczby używamy co najwyżej trzech takich samych symboli spośród: I, X, C, M. Odejmujemy: 386 - 9 = 386 - 6 - 3 = 377.. Ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej i wpisz w kratki odpowiadające im litery 1.sześćset tysięcy sześć 2.osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć 3.jeden milion sto tysięcy 4.czterysta tysięcy czterysta cztery 5.sto dwanaście tysięcy dwa 6.jeden milion sto 7.sto dwa tysiące dwanaście 8.siedemdziesiąt osiem tysięcy .Zapisz podane liczby cyframi, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.. Można spotkać zapis, w którym minimalizuje się (ogranicza) liczbę znaków.Zapisz liczbę dziesiętną spełniającą następujące warunki.. Liczby niewymierne - liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego ( np. 3, 5,.Gwiaz[email protected] Zapisz podane liczby cyframi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.zapisz cyframi podane liczby.. a) 2 tys. 502 b) 40 tys. c) 10 mln d) 25 mln 880 tys. e) 9 mld f) 31 mld 510 mln .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.Zapisz podane liczby cyframi: sto dziesiątek tysiąc setek tysiąc tysięcy milion setek 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.11.2015 (17:12) - przydatność: 72% - głosów: 77Zapisz w postaci potęgi liczby 10 , tysiąc, sto tysięcy milion, miliard?.

zapisz podane liczby cyframi.

2tys.502,40tys,10mln,25mln880tys,9mld,31mld510mln.. Podane liczby zapisz cyframi: 2013-09-04 15:23:06 Zapisz podane liczby cyframi 2010-03-08 17:41:47 zapisz podane liczby cyframi;) dam d.y.p.l.o.m.i.k 2011-02-09 13:47:30Zapisujemy cyframi: trzysta osiemdziesiąt sześć - 386. pięćset sześćdziesiąt cztery - 564. dziewięćset czterdzieści dziewięć - 949. siedemset dwa - 702. osiemset jeden - 801. pięćset trzy - 503. szesc milionów trzydziesci tysięcy dwieście dwa, siedemset trzy miliony osiemset czterdziesci tysiecy sto, dziesięć milionów pięćset tysięcy sześćdziesiąt trzy, jeden miliard dziewiećset milionów dwieście tysięcy, pięćset miliardów dziewiećset trzy miliony.Podane liczby zapisz cyframi arabskimi XXXIV, XLIX, LXXVIII, XCIX, CCCLXXXIX, CDXLVIII, DCCCXLVIII, MMMDCCCXCVIII Rozwiązania (1) Autor: Dominiczka73 .. Jeżeli symbole występują w kolejności malejącej, to wartości odpowiadające tym symbolom dodajemy.Zapisz podane liczby cyframi siedem milionów dwadzieścia tysięcy pięćset trzy dwadzieścia miliardów siedemset milionów dwa tysiące dziewięć.Zadanie: zapisz słowami liczby 0,6 ,0,15 ,0,105 zapisz cyframi Rozwiązanie: 0,6 sześć dziesiatych 0,15 piętnaście setnych 0,105 sto pięć tysiącznych 0 2 Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Zapisz podane liczby cyframi : a) dwanaście i pięć setnych b) Pięćdziesiąt pięć i dwanaście tysięcznych c)sto dwadzieścia i pięć dziesiętnychZadanie: zapisz podane liczby cyframi dwadzieścia tysięcy Rozwiązanie: 1 20005,25 2 3030, 013 3 5008,04 4 44000, 004 zad 2 trzysta siedemdziesiąt iZapisz podane liczby cyframi: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć dwa miliardy pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć sto miliardów sześć milionów sześćset dwa tysiące siedem Zapisz słownie: 60Zapisz cyframi liczby (3 pkt.).

Ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej.

Obok siebie nie możemy umieścić dwóch takich samych symboli spośród: V, L, D. zapisz podane liczby cyframi.. 40tys.12mln 25mln450tys , 31mld810mln!Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ zapisz cyframi podane liczby dziewięćset jeden sześćdziesiąt osiem siedemset cztery dwa tysiące dziewięćset …Zapisz podane liczby cyframi.. zapisz podane liczby cyframi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2.. Zapisz Słownie liczby: 1.7 250 2.18 278 3.10 00 9 4.238 613 5.1 350 040 6.104 059 876 Błag.. Liczba, w której cyfrą jedności jest 7, cyfrą części dziesiątych jest 5, cyfrą części tysięcznych jest 6, a cyfrą części setnych jest 4.. XXXIV- 34 XLIX- 49 LXXVIII- 78 XCIX- 99 CCCLXXXIX-389 CDXLVIII- 448 DCCCXLVIII- 848 .Zapisz podane liczby cyframi.. TRYB: GRA NAUKA.. PUNKTY: 0. sześćset osiem tysiąc trzydzieści czternaście tysięcy dziesięć dwieście osiemnaście tysięcy siedemAby zapisać liczbę w systemie rzymskim, należy stosować poniższe zasady.. 1,dwadzieścia tysięcy pięć i dwadzieścia pięć setnych 2.pięć tysięcy osim i cztery setne 3.trzy tysiące trzydziesci i trzynaście tysięcznych 4. czterdziesci cztery tysiące i cztery tysięczneAby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy, zaczynając od prawej strony i pomiędzy każdą grupą zostawić nieduży odstęp..

... zapisz podane liczby słowami 2 500 000 530 000 201 zadanie.1.

2010-10-10 18:05:04Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Pomóżcie!. zapisz liczby słowami: a.2 500 000 b.530 000 201 c.7 300 108 d.2 880 000 000 e.30.Zapisz podane liczby cyframi-siedem milionów dwadzieścia tysięcy pięćset trzy.-dziewięć milionów sześćset tysięcy czterdzieści pięć -pięćset trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy sto-jeden miliard osiemset milionów sześćset tysięcy-dwadzieścia miliardów siedemset milionów dwa tysiąceLiczba - pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.W matematyce określenie "liczba" bez żadnego .. Zarejestruj się i wypróbuj ZA DARMO :)2 500 000 - 530 000 201- 5.Zapisz podane liczby cyframi.. Drogi Użytkowniku, to zadanie jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się i wykupili abonament.. Liczba nie ma całości, ma dwie cyfry po przecinku, cyfra części dziesiątych jest 3 razy większa od cyfry części setnych.Zapisz podane liczby cyframi.. Na przykład: zamiast możemy napisać 1 789 005 897.. 5Cyfry jednakowe są dodawane, cyfry mniejsze stojące przed większymi są odejmowane od nich, cyfry mniejsze stojące za większymi są do nich dodawane..

Punkt O jest środkiem okręgu o promieniu r. ...zapisz podane liczby cyframi.

2009-10-27 21:14:43 Ile to jest tysiąc dziesiątek , tysiąc setek , tysiąc tysięcy ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt