Przeczytaj wyróżnione fragmenty tekstu i powiedz jakie emocje

Pobierz

Przeczytaj fragment O wyższym człowieku autorstwa Fryderyka Nietzschego.. Odwołaj się do odpowiednich fragmentów tekstu oraz sposobu ukazania chłopca na poszczególnych ilustracjach.. Czym różni się szwedzka szkoła od tej, do której .Zadanie dotyczące tekstu "Wspomnienia wojenne (fragment)" 4. Podaj w punktach porządek uniwersyteckiego zebrania.. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą.Bill Watterson "Calvin i Hobbes" (fragmenty) .. Jakie określenia przewijają się w Twej głowie?. 2 a, b w podręczniku (P 2ab/268).. Nazwij emocje zebranych towarzyszące każdej jego części.. POMOCY !. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy.. Kto jesteś?. Macierzyńskiego pt. ,, Stworzenie KL Auschwitz " (P 267).. Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.Przeczytaj wiersz P.. Jakim językiem napisana jest ta karta z pamiętnika?. Narysuj tyle, ile uda Ci się zapełnić Uczucia i emocje CalvinaPrzeczytaj fragment pamiętnika Dorotki i odpowiedz: Kiedy dziewczynka pisała o przedstawionych wydarzeniach?. Powiedz, mój bracie, jakiegoś ty rodu?Zwracam się do was kapłani nauczyciele sędziowie artyści szewcy lekarze referenci i do ciebie mój ojcze Wysłuchajcie mnie.. - Opisz swoje pierwsze wrażenia związanych z lekturą.. •Jak rozmówcy zachowują się względem siebie?. Powiedz, jakie błędy popełnili Tomek i Indianin.7 KLASA - JĘZYK POLSKI ( 27- 30 IV) LEKCJA- Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem..

Przeczytaj końcowy fragment tekstu i wyjaśnij jego znaczenie.

- Niezwykłość książki Schmitta polega na zderzeniu bohatera dziecięcego z problematyką śmierci.. Przedstaw różne przejawy niewoli, o których jest mowa w tekście.. → Wyróżnione fragmenty ukierunkują Twoje odczytanie .Przeczytaj fragment wspomnień Tadeusza Konwickiego.. Na podstawie fragmentów , zapisz jakie reakcje budzą działania Nikoli Tesli wśród mieszkańców okolic Colorado Springs- podziw czy raczej obawę przed niebezpieczeństwem.Jakie uczucia i emocje towarzyszą Calvinowi?. … tekst "Wędrowcy" Joanna Papuzińska (fragment) w miniony piątek nasza drużyna siatkarska wygrała pierwszy zacięty pojedynek.. Przeczytaj fragment powieści "Tomek na wojennej ścieżce" Alfreda Szklarskiego.. Zinterpretuj wiersz - uw z ględnij zagadnienia: do jakiego tekstu nawiązuje autor, dlaczego łączy wydarzenia opisane w obu tekstach, jaką zasadę kompozycyjn ą wykorzystał poeta.RELIGIA 1 gim.. zad.2 str.77 Przeczytaj tekst 'Zdrady i nawrócenia ' oraz fragment Księgi Izajasza o odpowiedz : dlaczego lud Przymierza domagał się króla ?. Ilość strzałek jest przypadkowa.. Komiks jest sekwencją rysunków, które tworzą historyjkę obrazkową, często odcinkach.. Jakie były skutki utworzenia królestwa ?. Nie bój się, spójrz mi prosto w oczy Spójrz mi w oczy i po prostu powiedz Powiedz, co czujesz kiedy [.].

Przeczytaj odpowiednie fragmenty tekstu.

W jakich okolicznościach doszło do walki między bohaterami?. → Czytaj wiersz uważnie, bez pośpiechu, nawet kilka razy.. - Wydobądź z tekstu i uporządkuj w formie mapy mentalnej informacje o .. .A) Odpowiedz na pytania i przytocz odpowiednie fragmenty tekstu.. Wskaż tę , która imponuje ci .. Paski są pisane i rysowane przez artystę .Powiedz, co myślisz gdy na mnie patrzysz?. Adam Mickiewicz, Dziady, cz. IV (fragmenty) KSIĄDZ Skąd przychodzisz tak nierano?. Do czego wzywa przez proroka Izajasza ?- Przeczytaj tekst Koleje losu s. 185.. Żaden żebrak nie poprosił go o miedziaka, żadne dziecko nie spytało o godzinę, żaden mężczyzna czy kobieta w całym życiu Scrooge'a nie zapytali go o drogę.Przeczytaj fragment powieści "Tomek na wojennej ścieżce" Alfreda Szklarskiego.. Powiedz, mój bracie, jakiegoś ty rodu?Jakie miejsca są przywołane w tekście, zapisz je w zeszycie: Arktyka, biegun północny, Longyearbyen,Spitsbergen .. Powiedz jakie cechy charakteru pomogły Jaśkowi osiągnąć cel.. Przeczytaj wyróżnione fragmenty tekstu i powiedz, jakie emocje towarzyszyłybabci podczas rozmowy z Agnieszką i Antkiem.. […] Wy, w - Pytania i odpowiedzi - Język polski .Przeczytaj tekst "Wszystko jest inaczej!".

Zastanów się, jakie emocje i myśli w Tobie wywołuje.

Odpowiedz w formie "słoneczka".. O czym świadczą te uczucia?. Zdaje się, że cię kiedyś widziałem w tej stronie.. - To znaczy, że ja nigdy nie będę mogła ro…2.. Warunki życia przytłaczają bolesnym ciężarem.. Jak sądzisz, dlaczego określenie czasu w pamiętniku jest ważne?. Przeczytaj odpowiednie fragmenty tekstu.. Relacja staruszka, str. 264-265 3.. Jak sądzisz, dlaczego określenie czasu w pamiętniku jest ważne?. - Przeczytaj O autorze s. 185.. Adam Mickiewicz, Dziady, cz. IV (fragmenty) KSIĄDZ Skąd przychodzisz tak nierano?. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły widzom pokazów filmowych.. Zdaje się, że cię kiedyś widziałem w tej stronie.. Swoje spostrzeżenia możesz notować .. Zaznacz w utworze słowa kluczowe i istotne fragmenty tekstu.. Co znaczy tytuł książki Poza horyzonty.przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz : ojakim wydarzeniu z najnowszej historii Polski jest mowa wybierz odpowiedż.. Kto jesteś?. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.. - Widzom pokazów filmowych towarzyszyły następujące emocje:Funkcja FRAGMENT.TEKSTU jest przeznaczona do używania z językami o zestawach znaków jednobajtowych (SBCS), natomiast funkcja FRAGMENT.TEKSTU.B — do używania z językami o zestawach znaków dwubajtowych (DBCS)..

Odpowiedz na pytanie do tekstu.

Określ elementy świata przedstawionego 4.. Jakie znaczenie mają dla niego pewne zdarzenie, przedmiot, inni ludzie.. Zawierają tekst w "balonikach mowy".. Barbary Gawryluk (fragment powieści "Moje Bullerbyn").. Wykonaj pisemnie ćw.. Źródło 1.. Nie jestem młody niech was smukłość mego ciała nie zwodzi ani tkliwa biel szyi ani jasność otwartego czoła ani puch nad słodką wargą ni śmiech cherubiński ni krok elastyczny Nie jestem młody niech was moja niewinność nie wzrusza ani moja czystość .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. przeczytaj → "Calvin i Hobbes" to kategoria prac, które nazywamy paskami komiksowymi (comic streap art).. Jakie twe miano?. .Przeczytaj wyróżnione fragmenty tekstu i powiedz, jakie emocje towarzyszyłybabci podczas rozmowy z Agnieszką i Antkiem.. Wartości zwracane przez te funkcje zależą od domyślnego ustawienia języka komputera w sposób następujący: Funkcja FRAGMENT .Przeczytaj podany fragment tekstu i wyjaśnij, jaką funkcję pełni powtórzenie zaimka żaden.. Kiedy się tobie przypatruję z bliska.. Cel lekcji- analizuję postawy wobec cierpienia, wymieniam najważniejsze cechy bohaterów i umiem je uzasadnić, znam cechy powieści historycznej, określam, jakie emocje wywołała lekturaKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 7. a) Przeczytaj tekst i wskaź w nim wypowiedzenia wykrzyknikowe.. Przed czym przestrzegał Samuel ?. Przeczytaj tekst pt. Zapisz odpowiedzi tutaj lub w zeszycie.Przeczytaj fragment pamiętnika Dorotki i odpowiedz: Kiedy dziewczynka pisała o przedstawionych wydarzeniach?. Barbary Gawryluk (fragment powieści "Moje Bullerbyn").. Powiedz, jakie rodzaje wolności zostały Polakom odebrane.Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania które znajdują się poniżej.. •Jakie tematy podejmują rozmówcy?. Dorobek wielu pokoleń, wzniesion z popiołów polski dom nie ulega ruinie.. Kiedy się tobie przypatruję z bliska.. O czym świadczą te uczucia?. Jakim językiem napisana jest ta karta z pamiętnika?. … tekst "Wędrowcy" Joanna Papuzińska (fragment) w miniony piątek nasza drużyna siatkarska wygrała pierwszy zacięty pojedynek.. Jakie grzechy wypomina Bóg ludowi Przymierza ?. EmocjePrzeczytaj wiersz i zapisz swoje pierwsze wrażenia po lekturze.. Przeczytaj tekst "Wszystko jest inaczej!". - Przeczytaj Fragmenty lektury s. 186-187.. Wyszukaj w tekście informacje na ten temat.. b) Zacytuj wypowiedź zawierającą prowokację.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania Emocje a uczucia Emocje i uczucia określają znaczenie jakie człowiek ma sam dla siebie.. Jakie twe miano?. •W jakiej atmosferze przebiega rozmowa?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt