Test sprawności fizycznej zuchory

Pobierz

Ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Nie baletnicą, bo możesz zrobić tylko 30% szpagatu.. Szybko?Ä?. Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej.Sprawdzianem aktualnego stanu sprawności ogólnej są testy analityczne, mierzące poziom poszczególnych cech motorycznych.Poziom sprawności zależy od wieku.Poniższy Test Sprawności Fizycznej został opracowany przez dr Krzysztof Zuchorę z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.- międzynarodowy test sprawności fiz.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.II.. PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Szybkość- Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Rozgrzewka (ćwiczenia kształtujące RR, NN, T w różnych płaszczyznach).. Z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Skoczność - Skok w dal z miejsca..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Liczymy liczbę klaśnięć.. Nogi proste.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Rezultat zmierz własnymi stopami.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. (Wynik zaokrągla się do ,,całej stopy").. ?ci Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu.. Liczy sie tylko poprawne wykonanieWyniki testu.. z klaśnięciem pod kolanem # próba skoczności .Podstawowy test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6. roku życia do późnej starości.. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.. - Skok w dal z miejsca.. Porównując wyniki potwierdziło się stwierdzenie, że chłopcy są wolniejsi od dziewcząt, mają słabszą siłę ramion i bardzo niski poziom wytrzymałości mięśni brzucha.Test Zuchory - pomocTemat: Test Zuchory - próba siły ramion i próba gibkości.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ TESTU K. ZUCHORY Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności ..

Indeks Sprawności Fizycznej pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej.

- bieg 800 i 1000m - test Fullertona - wytrzymałościowy bieg wahadłowy # testy badające siłę - dynamometr # testy badające zwinność - wahadłowy 4x10m.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. 2 Polityka Test Zuchory.Staó w pozycji na bacz- noŠé, nie zginajac nóg w kolanach.. Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Skoczność- Skok w dal z miejsca.. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1.. Jesteś biegaczem.. ?asnymi stopami.Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.. 2 Polityka Test Zuchory.. Zaokrąglij wynik: mniej niż ½ stopy - w dół, więcej niż ½ stopy - w górę (gdy pomiar wyniesie np. więcej niż 6,5 stopy, policz jako 7).. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20Indeks Sprawności Fizycznej Jest to test, który został opracowany przez Krzysztofa Zuchorę.. Wykonaj ruchem ciaglym powolny skion tulowia w przód.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.Testy sprawnościowe, EUROFIT, Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi, Test sprawności ogólnej "Orlik", Test sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza, Test sprawności ogólnej dla personelu latającego S. Pilicza, Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory, Test sprawności ogólnej INKF, Test sprawności motorycznej L. Denisiuka, Test Sprawności .PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości..

3.Autorem Indeksu sprawno ści fizycznej jest dr Krzysztof Zuchora z AWF Warsza wa.

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY.. Nie jesteś też trójskoczkiem (ledwo przeskakujesz przez kałużę) ani sztangistą, bo nie wyciskasz więcej niż waży Twoje dziecko (najmłodsze).. z wysokim unoszeniem kolan i kla?. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. Test zawiera 8 następujących prób: 1.W szkole w Słupsku test sprawności fizycznej Zuchory został przeprowadzony na uczniach klas II i III z podziałem na klasy, a nie na roczniki.. Skoczność.. Po dzisiejszej lekcji: a) zapoznasz się z Indeksem Sprawności Fizycznej, b) sprawdzisz swoją ogólną sprawność, c) poznasz ćwiczenia kształtujące siłę ramion i gibkość.. Skoczno?Ä?. Próba i sposób jej wykonania Wynik w punktach i poziom wykonania próby Kobieta Mężczyzna minimalny 1 pkt 12 kla śni ęć 15 kla śni ęć dostateczny 2pkt 16 kla śni ęć 20 kla śni ęć Dobry 3 pkt 20 kla śni ęć 25 kla śni ęć bardzo dobry 4 pktMiernik Sprawności Fizycznej Romana Trześniowskiego (1963), Test Sprawności Motorycznej Ludwika Denisiuka (), Wrocławski Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci w wieku 3-7 lat Bożeny Sekity (1974 i 1981), Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory (1975), Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży w wieku 8-18 lat .Test sprawności fizycznej.. Ile brakuje Ci do optymalnej formy?. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze..

indeks sprawności fizycznej Zuchory # próba szybkości - bieg sprinterski w miejscu przez 10s.

Pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej wszystkich członków rodziny, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.Testy sprawnościowe, EUROFIT, Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi, Test sprawności ogólnej "Orlik", Test sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza, Test sprawności ogólnej dla personelu latającego S. Pilicza, Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory, Test sprawności ogólnej INKF, Test sprawności motorycznej L. Denisiuka, Test Sprawności .• Test Sprawności Motorycznej Denisiuka, • Wrocławski Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci w wieku 3-7 lat, • Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży w wieku 8-18 lat Przykład testu: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, zalecany dla osób w wieku od 6 do 32 lat.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.Policz liczbę klaśnięć.. Skocz w dal obunóż z miejsca.. Tabele podaJq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt