Napisz wzory soli o podanych nazwach węglan wapnia

Pobierz

FeCO3 - węglan żelaza (II)1. Podaj wzory soli: a) węglanu sodu, siarczanu (VI) glinu, azotanu (V) wapnia b) chlorku potasu, fosforanu (V) magnezu, siarczku ołowiu (II) c) siarczanu (IV) sodu, siarczanu (VI) żelaza (III), chlorku glinu 2.. WZÓR KATIONU- K^+ ANIONU- SO_4^2-KATIONU- Na^+ ANIONU- C1^- .. węglan wapnia Ca₃(PO₄)₂ -- fosforan(V) wapnia.. Zobacz rozwiązanieNazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli siarczek srebra(I) węglan żelaza(II) azotan(V) potasu fosforan(V) żelaza(III) chlorek baru siarczan(VI) glinu jodek sodu siarczan(IV) amonu siarczan(VI) wapniaNapisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II) BaS - siarczek baru Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III) PbSO₃ - siarczan(IV) ołowiu(II) Cr₂(SO₄)₃ - siarczan(VI) chromu(III) Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan(V) wapnia b .Nazwa soli: chlorek wapnia, fosforan potasu, siarczan (4) cynku, azotan(5) glinu, jodek chromu(3), i do nich napisać trzeba wzór sumaryczny soli oraz wzór sumaryczny kwasu, od którego pochodzi sól.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Odpowiedz.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?.

Napisz wzory soli o podanych nazwach.

chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan (IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan (VI) srebra(I) 2009-04-04 12:11:56; Czy siarczan miedzi jes niebezpieczny?. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituNapisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza Rozwiązanie:napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza ii feco3 b chlorek cynku zncl2 c azotan iii magnezu mg no3 2 d siarczek wapnia cas 2 napisz reakcje dysocjacji dla a caso3 gt ca 2 so3 2 b nano3 gt na no3 c pbs gt pb 2 s 2 3 czy wszystkie sole rozpuszczają sie w wodzie podaj 2 przykłady soli rozpuszczalnych w wodzie nie .Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: siarczek sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(IV) magnezu..

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych.

K3PO4DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. A. Aniony baru i kationy .Zadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi iiZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. z góry dziękuje za pomoc.. Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej BaS.. 2010-09-17 14:50:17Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. chlorek baru - .. węglan sodu -.Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:001.. 2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 Azotan V amonu b ) FeS siarczek zelaza II c ) CuCl2 .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Otrzymuje się go poprzez działanie kwasu azotowego(V) na węglan wapnia.Napisz wzory następujących soli: 2014-01-21 22:06:34 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli : 2011-05-25 15:07:04Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3..

CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.

2011-05-19 20:19:36Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. W technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości oraz związania agresywnego dwutlenku węgla.Zad.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.. Wzory sumaryczne soli.. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…Zadanie ID:1340.. Jest związkiem higroskopijnym (bardzo łatwo pochłania wodę, nawet w postaci pary wodnej).. Nowe pytania.Kliknij i zobacz więcej.Podaj wzory sumaryczne kwasu od którego pochodzi ta sól: -Chlorek sodu -Azotan(V) żelaza(II) -Siarczek fransu -Siarczan(VI) srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu --Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan (IV) magnezu -Azotan(III) baru -Bromek srebra -Weglan potasu -Chlorek wapnia -Chloran (I) wapnia -Fosforan(V) rtęci(II) -Siarczan(VI) wapnia -Azotan(V) srebra -Jodek rtęci(I) -Siarczek .. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituWęglan wapnia CaCO3 - jest stosowany do wyrobu papieru, kitu, farb, gumy oraz past do zębów; - kamień wapienny wykorzystywany jest do produkcji wapna palonego i cementu; natomiast kreda naturalna pełni rolę napełniacza do kauczuku i wyrobów gumowych, wyrabia się z niej kredę do pisania oraz używa w produkcji farb.Azotan(V) wapnia o wzorze Ca(NO 3) 2, zwany również saletrą wapniową tworzy bezbarwne kryształy o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie..

CaCO3 - węglan wapnia.

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania soli: a) siarczanu (VI) magnezu, chlorku litu b) węglanu potasu, azotanu (V) magnezu c .Węglan wapnia można znaleźć również w kosmetykach (np. w pudrze do twarzy), a także w wybielaczach, tabletkach z witaminami oraz w papierosach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt