Charakterystyka epoki barok

Pobierz

Jest to tak zwany - subiektywizm estetyczny.Barok to epoka literacka.. Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Główną cechą baroku był powrót do wartości duchowych, religijnych, ale już nie wyłącznie katolickich.Barok narodził się we Włoszech, jako forma renesansu, największy wpływ na jego rozwój miał Michał Anioł, który dostrzegał w sztuce zmaganie się sił psychicznych i sił natury.. Tak też określano tę epokę, jako dziwaczną i pozbawioną większych wartości.Ludność w epoce baroku jest bardzo pobożna i religijna.. Przyjęcie go .Wypracowania - Barok "Charakterystyka epoki" Opisy wypracowań: Najważniejsze terminy literackie i pojęcia.. Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki baroku na ziemiach polskich.. Stad też wywodzi się jego nazwa.Najważniejsze cechy baroku: - bogactwo środków - oryginalność - kontrast - ruch - patos - emocjonalność - łączenie różnych elementów - nawiązywanie do kultury ludowej, współczesności i codzienności - tematyka religijna i mitologiczna - dynamika - ekspresja, teatralność - znaczna rola koloru - posługiwano się alegorią i personifikacją - światłem wydobywano dominantę (czyli motyw najważniejszy) - w kompozycji dominują kierunki ukośne Nauki przyrodnicze W epoce .Krótka charakterystyka epoki: Barok charakteryzował się różnorodnością tematów i form..

Barok - charakterystyka epoki literackiej.

Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.W Europie barok jako epoka historyczno-literacka obejmuje zasadniczo cały wiek XVII, choć korzeniami sięga jeszcze końca XVI wieku.. Terminem "barok" określa się epokę historyczno - literacką, która dominowała w Europie w XVII w. Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze .Charakterystyka epoki baroku: Barok - jest to nazwa określająca epokę.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Bardzo często ludzie w sposób demonstracyjny okazywali swoje przeżycia i odczucia.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.Barok - charakterystyka epoki 10 marca 2020 0 Przez admin .. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Miał co prawda wspólne założenia estetyczne, ale w różnych krajach przybierał różne formy, nawiązując często do lokalnych tradycji.Epoka przypadająca na okres od końca drugiej połowy XVI wieku do wieku XVIII, wywodziła się z załamania ideałów renesansowych.. W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował teocentryczny mistycyzm.. W obecnych czasach barok postrzega się jako epokę wyjątkowo kreatywną i artystycznie interesującą, ponieważ to najdłuższy okres w sztuce nowożytnej, to można wskazać sporą ilość jego zasad oraz wyjątkowe znaczenie dla nurtów późniejszych.Literatura baroku: Barok był reakcją na renesansowe ideały estetyczne, które z czasem spowszechniały i nie pasowały już do nowych niespokojnych czasów..

Schyłek epoki to lata czterdzieste XVIII wieku.

Budowle te były monumentalne, bogato zdobione, artyści stosowali grę świateł.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.. Pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni wyjaśnione, przypuszcza się, że wzięła się z języka portugalskiego ("barocco") lub hiszpańskiego ("baruecco" - perła o dziwnym, nieregularnym .Charakterystyka epoki baroku.. Jednocześnie nie brak zwolenników tej epoki uznających powstałe w tym czasie dzieła za najpiękniejsze.. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.. Koniec - lata trzydzieste XVIII w. Barok objął swym zasięgiem całą Europę aż po Rosję oraz kontynent amerykański.. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku .Język polski - epoki literackie po kolei.. Na określenie nowych tendencji w różnych krajach używano odmiennych terminów: gongoryzm - Hiszpania, marinizm - Włochy, sarmatyzm - Polska.. Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Ludowe obrzędy przeważały nad rozumem i intelektem.. Nazwa wywodziBarok na ziemiach Polski.. Ponieważ barok trwał długo, charakteryzowały go niejednolitość i wielonurtowść zjawisk kulturowych (w tym także literackich).Barok - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku..

Jak inne epoki literackie barok składa się z 3 faz.

Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Barok zrodził się na gruncie nauk plastycznych i uznany został za epokę gorszą w obliczu renesansu.Barok - charakterystyka epoki oraz formy wokalno‑intrumentalne .. Początek - II połowa XVI w.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Nazwa epoki pochodzi od włoskiego słowa "barocco", co oznacza dziwny, przesadny, napuszony lub perła o nieregularnych kształtach.Zaczęto wyznawać wtedy zasadę: zadziwić i zaskoczyć.. Do rozpowszechnienia się stylu przyczyniło się kilka czynników.Barok - charakterystyka epoki.. Barok, podobnie jak renesans, opiera się na .Wówczas powstają pierwsze literackie manifestacje barokowe (mimo że właśnie w tym czasie kwitnie twórczość renesansowa, tworzy Jan Kochanowski).. Wizja świata była niespokojna i chaotyczna.Barok to epoka literacka obejmująca w zasadzie XVII wiek, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. W tych wiekach Barok pojawiał się i wygasał niejednocześnie.. Estetyka w epoce baroku: W baroku uważano, że piękno jest czymś niewytłumaczalnym..

Omów genezę nazwy, daty graniczne i charakter epoki baroku.

Informacje o epokach literackich, czyli charakterystyka epok literackich.Sztuka Baroku rozwijała się w XVII wieku i na początku wieku XVIII.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Barok pojmowano jako sztukę kontrreformacji.. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2.. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Twórcy barokowi przedstawiali bogactwo formy, ozdobność, dziwność.. Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna".. Zasięgiem ogarnęła całą Europę i Amerykę Łacińską.. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Kościoły i pałace wznoszono na planie prostokąta, ale także kwadratu, koła czy elipsy.1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Ważny w baroku prąd to rokokoJak już zostało wspomniane, w epoce baroku budowano liczne świątynie, ale też i pałace świeckie.. (marinizm we Włoszech).. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Barok - charakterystyka epoki Język polski, Barok.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Barok w krajach, w których zwyciężyła kontrreformacja, postrzegany jest jako wyraz triumfu katolicyzmu.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Odbywała liczne procesje i pielgrzymki.. Barok to nazwa o szczególnym rodowodzie, pochodzi bowiem od nazwy klejnotu - perły ogromnie rzadkiej jakości, o dziwnych, oryginalnych kształtach, perły, którą w portugalskim języku nazwano barocco (dziwny).. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt