Wypracowanie na maturze 2023

Dla uczniów młodszych klas szkół średnich egzamin maturalny w 2023 może nadal wydawać się odległą perspektywą.. Na podstawowej maturze z polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);Na maturze 2023 drugi arkusz, czyli "tekst historycznoliteracki", będzie …

Regulamin | Kontakt